Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Rohkem kui 10 000 tervishoiutöötajat on registris

03.04.2003

Alates oma tegevuse algusest, 2002. aasta jaanuarist, on Tervishoiuamet registreerinud 10 340 tervishoiutöötajat: 3123 arsti, 6165 õde, 683 hambaarsti ja 369 ämmaemandat.
 

Arstidest, õdedest ja ämmaemandatest on praeguseks registris umbes kolmveerand, hambaarstidest ligi kaks kolmandikku.

Tervishoiutöötajad peavad olema registreeritud 1. jaanuariks 2005, Arst, hambaarst, õde või ämmaemand, kes pole selleks ajaks registreerimistaotlust esitanud, kaotab õiguse osutada tervishoiuteenuseid.

Tervishoiutöötajate riiklik register on asutatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Registrisse kandmine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis ja registreerimisel väljastatavas tõendis märgitud erialal.

Tervishoiuameti registrite büroo juhataja Erna Meringu sõnul registreeritakse tervishoiutöötajaid patsiendi huvides - et tervishoiuteenust osutaksid ainult vastava kvalifikatsiooniga erialaspetsialistid.

Registrisse kandmist taotlev tervishoiutöötaja esitab Tervishoiuametile registreerimistaotluse, mille vorm on ameti kodulehel, ja dokumentide koopiad, mis on töötaja kvalifikatsiooni tõendamise aluseks.

Registreerimiseks vajalikud dokumendid tuleb tuua või saata postiga Tervishoiuametisse (Tallinn, Hiiu 42). Täpsemat infot saab Tervishoiuameti koduleheküljelt www.tervishoiuamet.ee või telefonilt 6 509854.

Registreerimise kulud kannab riik. Registreerimine on ühekordne vormistuslik tegevus.

Tervishoiuamet tuletab registrisse kantud meditsiinitöötajaile meelde, et nad tuleksid oma dokumentidele järele. Registreerimistõend antakse kätte kas tõendi omanikule isiklikult või lihtvolituse alusel.

Lisainfo:
Tervishoiuameti registrite büroo juhataja
Erna Mering
6 509 854

Tervishoiuameti avalike suhete nõunik
Siiri Rebane
6 509 866