Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)

1. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

RTI 2001, 50, 284 ; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12911510

2. Ravikindlustuse seadus

RTI 2002, 62, 377 ; 2003, 20, 116

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12806799

3. Rahvatervise seadus

RTI 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 378; 90, 521; 2003, 26, 156

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12806795

RTI 2001, 81, 487; 2002, 53, 336

Võlaõigusseadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12876121

5. Asendustäitmise ja sunniraha seadus

RTI 2001, 50, 283; 94, 580

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12805983

6. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

RTI 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 580

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12883561

7. Töölepingu seadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12850753

Tegevuslubadega seotud seadusandlus

1. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord

SoM nr 166  31.12.2001 (RTL 2002, 8, 86; 2003, 48, 708;2004, 54, 922)

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=750799

2. Haigla liikide nõuded

SoM nr 103    19. 08. 2004 (RTL 2004, 116,1816)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12951424

3. Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

SoM nr 11    10.01. 2002 (RTL 2002, 14, 178; 42, 597)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23233

4. Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 25    25.01. 2002   (RTL 2002, 25, 353; 2004, 17, 273)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=710908

5. Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 15    16. 01. 2002 (RTL 2002, 18, 235)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409

Tervishoiutöötaja registreerimisega seotud seadusandlus

1. Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

SoM nr 145  21. 12. 2001 (RTL 2002, 2, 22)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87014

2. Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu

SoM nr 146  21.12. 2001  (RTL 2002, 2, 23)

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87016

3. Eriarstiabi erialade loetelu

SoM nr 110  28, 11, 2001 (RTL 2001, 130, 1880)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86726

4. Õendusabi erialade loetelu

SoM nr 58   11. 06. 2001  (RTL 2001, 75, 1016; 2007,31,559)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12819821

5. Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni  tõendavate dokumentide loetelu

SoM nr 42  04.04. 2007 (RTL 18.04.2007,31,560)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12816380

6.Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või ¦veitsis kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord*

SoM nr 42  14. 05. 2004  (RTL 2004, 61, 1029)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=751066

7. Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

SoM nr 153  21. 12. 2001  (RTL 2002, 4, 45; 115, 1663)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=753903

8. Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord

SoM nr 5  04. 01. 2002     (RTL 2002, 10, 101; 85, 1337)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=882013

9. Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord

SoM  nr 6   04. 01. 2002 (RTL 2002, 10, 101; 85, 1337)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182720

Proviisorite või farmatseutide registreerimisega seotud seadusandlus

1. Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

SoM nr 79 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 969 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912647

2. Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

SoM nr 80 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 970 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912651

3. Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord

SoM nr 82 16.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 972 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=913356

4. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu*

SoM nr 77 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 967 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912612

5. Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

SoM nr 78 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 968 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912642

6. Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

VV nr 68 08.04.2005 (RTI, 14.04.2005, 20, 129)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=883646

Erakorralise meditsiini osakonna tegevusega seotud seadusandlus

1. Kiirabi rahastamise kord

SoM nr 104  25. 07. 2003 (RTL 2003, 89, 1326)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12797050

2. Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend

SoM nr 131 19.12. 2001 (RTL 2001, 139, 2061; 2002, 144, 2177)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=975205

3. Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord

VVm nr 44     23. 01. 2002 ( RT I 2002, 12, 61)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=831199

4. Kiirabi osutajate valimiseks avaliku konkursi läbiviimise kord

SoM nr 132 15.11. 2002 (RTL  2002, 131, 1919)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=264680

5. Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord

SoM nr 133  19. 12. 2001 (RTL 2001, 139, 2062)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86964

6. Kiirabi osutamise lepingu tingimused ja sõlmimise kord

SoM nr 134  19.12. 2001 (RTL 2001, 139, 2063; 2003, 37, 539)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=552417

7. Riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide arvud

SoM nr 135  19. 12. 2001 (RTL 138, 2045)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86946

8. Tervishoiukorraldus hädaolukorras

VVm nr 222  10. 07. 2002 (RT I 2002, 62, 380)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=180135

9. Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele

VVm nr 166   20. 05. 2002 (RT I 2002, 43, 279)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95290

Katastroofimeditsiini büroo tegevusega seotud seadusandlus

10. Erakorralise seisukorra seadus

RTI 1996, 8, 165; 2002, 57, 354; 62, 376; 63, 387

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=190234

11. Eriolukorra seadus

RTI 1996, 8, 164; 1999, 57, 598; 2002, 57, 354; 61, 375; 63, 387

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=189806

12. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

RTI 2003, 26, 160

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12824817

13. Päästeseadus

RTI 1994, 28, 424; 1996, 49, 953; 1998, 28, 355; 2000, 50, 316;

2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12924861

14. Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimääruse, koosseisu ja esimehe    kinnitamine 

VVm nr 312 02. 10. 2001, RT I 2001, 80, 484; 2002, 15, 84; 84, 496; 2003, 26, 165

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=543059

15. Suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu

Siseministri määrus nr 60 26.05.1999 (RTL, 10.06.1999, 94, 1161)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=91117

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=590540

16. Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine

Siseministri määrus nr 55  12.05.2003 (RTL 2003, 61, 874)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=923952

17.  Maakonna ning linna ja valla riskianalüüsi metoodika

Siseministri määrus nr 78 26.06.2001 (RTL 2001, 82, 112; 2002, 78, 1203)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=189796

Järelevalve osakonna tegevusega seotud seadusandlus

1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

RTI 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 100, 648; 102, 671; 2002, 35, 219; 61, 375

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12904457

2.  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

RTI 2003, 26, 160

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12824817

4.  Psühhiaatrilise abi seadus

RTI 1997, 16, 260; 1999, 31, 425; 2001, 50, 284; 53, 309 ja 336; 56, 350; 61, 375; 62, 377; 64, 392

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=992425

5.  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 116  29.11.2001 (RTL 2001, 130, 1886)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86732

6. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded 

SoM  149  21.12.2001 (RTL 2002, 4, 41; 118, 1721; 2003, 36, 532)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12801865

7. Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

SoM  144  20.12.2001 (RTL 2002, 2, 21)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87013

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=828314

8. Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 25  25.01.2002 (RTL 2002, 25, 353)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=710908

9. Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 15  16.01.2002 (RTL 2002, 18, 235)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409

10. Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord

SoM nr 158  28.12.2001 (RTL 2002, 8, 78; 2003, 13, 171)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12900805

11. Töötajate tervisekontrolli kord

SoM nr 74  24.04.2003 (RTL 2000, 63, 996)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1005703

12. Taastusravi tuusikute soetamine ning pensioniametitele ja    sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale eraldamine

SoM nr 67  08.04.2003  (RTL 2003, 49, 436)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=563785

Ennetus ja profülaktika

1.  Kutsehaiguste loetelu

SoM nr  66  09.05.2005 (RTL 2000, 16, 1018)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=897867

Keeleoskus

1. Kohustusliku eesti keele oskuse tasemete, eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatuse ja korra ning eesti keele oskuse tunnistuse vormi kinnitamine

RTI  1999, 66, 656

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12841037

Töötervishoiu osakonna tegevusega seotud seadusandlus