Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Ekspertkomisjon lahendas I poolaastal 33 kaebust.

15.08.2005

Tervishoiuameti juures tegutsev Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendab alates 2003. aastast üle 70 arstiabi osutamise kohta esitatud kaebuse aastas: 2003. a - 78, 2004. a – 73, 2005. aasta I poolel 33.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

15. august 2005

 

 

Ekspertkomisjon lahendas I poolaastal 33 kaebust

 

 

Tervishoiuameti juures tegutsev Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendab  alates 2003. aastast üle 70 arstiabi osutamise kohta esitatud kaebuse aastas: 2003. a - 78, 2004. a  – 73, 2005. aasta I poolel 33.

Võrdluseks: 1997. aasta jooksul esitati komisjonile vaid 12 kaebust, kuid  1998. aastal oli lahendatud kaebuste arv täpselt kaks korda suurem – 24. Ka 1999. aastal ületas lahendatud kaebuste arv – 52 - eelmist aastat 2 korda, jäädes neljaks aastaks (1999, 2000, 2001, 2002) umbes samale tasemele.

Kaebuste arvu suurenemist viimastel aastatel võib põhjendada patsientide õigusteadlikkuse kasvuga: nimelt peale võlaõigusseaduse jõustumist 2002 a. 1. juulil  on patsiendid üha enam hakanud taotlema oma seaduslikke õigusi arstiabi saamisel.

 

 

Tänavu analüüsis komisjon I poolaastal 33 kaebust, neist arstlik viga tuvastati 11 korral, seega on kolmandik tänavustest kaebustest olnud põhjendatud. Ka teistes riikides osutub arstiabi andmise kvaliteedi suhtes esitatud kaebustest põhjendatuks umbes kolmandik. 2003. aastal lahendatud 78-st juhtumist tuvastas komisjon arstliku vea 19 juhul ja mullu analüüsitud 73-st arstiabi andmise juhtumist 24 juhul.

Kuna Eestis tehakse arstide juurde ligi kaheksa miljonit visiiti aastas ja  haiglaravil viibib umbes 260 000 patsienti aastas, siis nende arvude kohta ei ole 11 arstlikku viga poolaasta kohta sugugi palju.

 

Tänavustest kaebustest kuus esitati haiglate erakorralise meditsiini osakondades antud traumapuhuse arstiabi, viis hambaravi ja hambaproteesimise ning kolm häirekeskuste ja kiirabi töö kohta. Kolmes kaebuses esitati pretensioone naistearstide töö kohta, perearstide töö kohta oli esitatud kaks kaebust ja lastearstide töö kohta samuti kaks kaebust. Kümme kaebust esitati seoses meditsiinilise uuringu või ravi käigus tekkinud tüsistustega, kusjuures vaid kahel juhul kümnest oli tüsistuse tekkimine seotud arsti tegevusega.

Üks kaebus seostus vähkkasvajaga ning üks kaebus psüühikahäirega. Ühe kaebuse korral, mille analüüsimisel tõdeti arstlikku viga, kaasnesid kaebuse vallandajana ka suhtlemisprobleemid.

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni ülesanne on anda sõltumatu eksperthinnang patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedile.

Kui komisjon on tuvastanud arstliku vea, teatab ta sellest vea teinud arstile ja raviasutusele ning vajadusel teeb erialaseltsile ettepaneku kontrollida eksinud meditsiinitöötaja pädevust. Ettepanekuid vastavat eriala esindavale seltsile teeb komisjon ka siis, kui probleem paistab olevat laiem üksikjuhtumist, näiteks kui komisjonil tekib kahtlusi mõne uuringu- või ravimeetodi suhtes.

 

Komisjon ei saa siiski kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile arstliku vea tagajärjel tekkinud kahju, vaid võib oma otsuses anda üksnes sellekohast nõu või soovitust. Rahalise hüvituse saamiseks peab patsient kohtusse pöörduma. Kuid vea teinud arsti või raviasutuse huvides oleks kohtuprotsessi ennetada ja patsiendiga kulude hüvitamise osas kokkuleppele jõuda.

 

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni liikmeteks on põhiliselt arstid, kellest enamus on pikaajalise kliinilise kogemusega tippspetsialistid, sh sisehaiguste ja kirurgia emeriitprofessorid. Komisjoni kuuluvad veel Eesti Haigekassa esindaja, maavanemate esindaja tervishoiuküsimustes, õdede eriala esindaja ja kolm juristi, kellest üks esindab Eesti Patsientide Esindusühingut. 

 

Lisainfo:

 

Tervishoiuameti

Järelevalve osakonna juhataja, komisjoni aseesimees

Peeter Mardna

6 509 852

 

Tervishoiuameti

kvaliteedinõunik, komisjoni sekretär

Anne Poll

6 509 848