Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tervishoiuamet sai lisakohustusi

15.07.2004

Töötervishoiu Keskus lõpetab tegevuse ning töötervishoiu küsimustega hakkab tegelema Tervishoiuamet.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

15.juuli 2004

 

Tervishoiuamet sai lisakohustusi

 

Vastavalt täna kehtima hakkavale töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusele hakkab Tervishoiuamet lisaks senistele töödele tegelema ka töötervishoiu küsimustega.

 

Tervishoiuamet hakkab osalema töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja korraldama nende elluviimist, analüüsima andmeid töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise kohta, korraldama töötervishoiuspetsialistide täienduskoolitust ja registreerima töötervishoiuteenuse osutajaid.

 

Tööinspektsioonilt hakkab Tervishoiuamet saama statistilisi andmeid kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste kohta.

 

Sotsiaalministeeriumi hallatav riigiasutus Töötervishoiu Keskus lõpetab tegevuse 15. augustil.

 

Lisainfo:

 

Tervishoiuameti

peadirektor

Üllar Kaljumäe

6 509 849

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866