Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Komisjon on tänavu tuvastanud 21 arstlikku viga

15.07.2004

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon on tänavu I poolaastal saanud peaaegu sama palju kaebusi kui terve 2002. aasta jooksul kokku, arstliku vea on komisjon tuvastanud 21 juhul 54 kaebusest.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

15.juuli 2004

 

Ekspertkomisjon on tuvastanud tänavu 21 arstlikku viga 

 

Tervishoiuameti juures tegutsevale arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjonile esitati tänavu I poolaastal 52 kaebust, millest 21 juhul leidis komisjon arstliku vea. 

 

Möödunud aasta jooksul oli komisjonil analüüsida 78 arstiabi andmise juhtumit, millest 19 juhul oli tegemist arstliku veaga.

 

Terve 2002. aasta jooksul esitasid patsiendid või nende omaksed 54 kaebust, mis on peaaegu sama palju nagu tänavu I poolaastal. 2002. aasta kaebustest leidis komisjon arstliku vea 17 korral.

 

Kaebuste arvu suurenemist võib põhjendada patsientide informeerituse kasvuga, sh. on kasvanud nii patsientide teadlikkus oma õigustest kui ka teadmine vastava komisjoni olemasolust.

 

Tänavustest kaebustest on olnud põhjendatud 40 protsenti, eelmise aasta omadest 24 ja üle-eelmisel aastal 31 protsenti. Ka teistes riikides osutub arstiabi andmise kvaliteedi suhtes esitatud kaebustest põhjendatuks umbes kolmandik, ütles Tervishoiuameti kvaliteedinõunik, komisjoni sekretär Anne Poll. Kui pidada silmas, et üle Eestis tehakse aastas arstide juurde ligi kaheksa miljonit visiiti ning umbes 260.000 patsienti vajab haiglaravi, siis pole 21 arstlikku viga väga palju.

 

Tänavustest kaebustest üheksa oli esitatud seoses meditsiiniliste tüsistustega, kuus olid seotud hambaraviga, neli perearstide tööga, kolm pahaloomuliste kasvajatega. Üheksa kaebuse korral oli pretensioone traumapuhuse esmaabi kohta ning kaheksal korral oli kaebus esitatud häirekeskuste või kiirabi tegevuse kohta.

 

Viie kaebuse korral neist, kus tuvastati arstlik viga, kaasnesid kaebuse vallandajana ka suhtlemisprobleemid. Seitsme kaebuse juures, kus puudujääke oli suhtlemisel, komisjon arstlikku viga ei leidnud.     

 

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni ülesanne on anda sõltumatu eksperthinnang patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedi kohta.

 

Kui komisjon on tuvastanud arstliku vea, teatab ta sellest vea teinud arstile ja raviasutusele ning vajadusel ka erialaseltsile, et see kontrolliks eksinud meditsiinitöötaja pädevust. Kui probleem paistab olevat laiem üksikjuhtumist, näiteks kui komisjonil tekib kahtlusi mingi raviviisi suhtes, pöördub komisjon ettepanekutega ka vastavat eriala esindavasse seltsi.

 

Komisjon ei saa siiski kohustada arsti või raviasutust kompenseerima patsiendile arstliku vea tagajärjel tekkinud kahju, vaid võib oma otsuses anda üksnes sellekohast nõu või soovitust.  Rahalise hüvituse saamiseks võib patsient kohtusse pöörduda. Kuid vea teinud arsti või raviasutuse huvides oleks kohtuprotsessi ennetada ja patsiendiga kulude hüvitamise osas kokkuleppele jõuda, märkis Poll.

 

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni kuuluvad põhiliselt arstid, neist enamus on pikaajalise kliinilise kogemusega tippspetsialistid, sh sisehaiguste ja kirurgia emeriitprofessorid.  Komisjoni kuulub ka õdede eriala esindaja ja kolm juristi, üks neist Eesti Patsientide Esindusühingu poolt.

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866