Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Eesti spetsialistid tutvusid Läti katastroofimeditsiini korraldusega

23.01.2004

Tervishoiuamet korraldas 20.-21. jaanuarini Eesti erakorralise meditsiini spetsialistidele visiidi Riiga, tutvumaks katastroofimeditsiini korraldusega Lätis.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

23. jaanuar 2004

 

Eesti spetsialistid tutvusid Läti katastroofimeditsiini korraldusega

 

Eesti erakorralise meditsiini spetsialistid tutvusid sel nädalal katastroofimeditsiini korraldusega Lätis, kus juba 1995. aastast alates töötab valitsuse määruse alusel loodud Erakorralise ja Katastroofimeditsiini Keskus. 

 

Keskuse peamisteks ülesanneteks on nii erakorralise meditsiiniabi kui ka tervishoiualaste hädaolukordade lahendamine ja koordineerimine. Et tagada võimalikele kannatanuile õigeaegne ja kvaliteetne arstiabi, kontrollib keskus ka erinevate meditsiiniasutuste valmisolekut hädaolukordadeks. Lätis ei saa haigla tegevuslubagi, kui tal pole välja töötatud oma kriisiplaani.

 

Lätis peab igas tervishoiuasutuses olema plaan tegutsemiseks eriti ohtlike nakkuste korral. Epidemioloogiateenistusel, mis sarnaneb ülesannetelt Eesti Tervisekaitseinspektsiooniga, on ööpäevane valmisolek tegutsemiseks kriisiolukorras. Epidemioloogiateenistuse operatiivrühm on ööpäevaringselt suuteline koos vajaliku varustuse ja kaitsevahenditega välja sõitma nakkuskoldesse, võtma vastavad analüüsid ja korraldama epideemiatõrjet.

 

Bioterrorismi vältimiseks ja tagajärgede likvideerimiseks on Lätis välja töötatud 12 normatiivakti. Kinnitatud on ka juhised SARSi leviku tõkestamiseks ja haigete raviks, koostöö on korraldatud lennuameti ja raudteeametiga. SARSi  ravimiseks on ette nähtud Riia nakkushaigla, kus on kokku 340 voodit, sh. eriti ohtlike nakkuste osakond koos intensiivravi võimalustega.     

 

Juba 1993. aastal avati Lätis Mürgistusteabe Keskus, kus ööpäevaringselt antakse toksikoloogia-alast infot nii elanikkonnale kui meditsiinitöötajaile. Keskus korraldab ka toksikoloogia täiendõpet arstidele ja õdedele.  

 

Tervishoiuameti hinnangul oleks mürgistusteabe keskust vaja Eestilegi, naaberriikides on taolised olemas.

 

Eesti spetsialistid külastasid ka Läti tervishoiuministeeriumi. Minister Ingrid Circene märkis, et Lätis on kiirabi valdkond tunnistatud tervishoius prioriteetseks. Ka andis minister ülevaate Lätis kavas olevast haiglavõrgu reformist.

 

Eesti spetsialistide reis toimus Läti Erakorralise ja Katastroofimeditsiini Keskuse peadirektori Martins Šicsi kutsel. Reisi korraldas Eesti Tervishoiuamet. Eesti delegatsiooni kuulus ka sotsiaalministeeriumi abiminister Külvar Mand.

 

Lisainfo:

Tervishoiuameti

erakorralise meditsiini osakonna juhataja

peadirektori ülesannetes

Heidi Gil

6509 840

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6509 866