Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tööandja peab tervishoiutöötaja töökoha vahetusest informeerima Tervishoiuametit

10.10.2003

Kui tervishoiutöötajate registrisse kantud andmed muutuvad, tuleb sellest registri pidajale - Tervishoiuametile - teada anda. Ennast registrisse veel mitte kandnud tervishoiutöötajaile tuletab Tervishoiuamet meelde, et aega selle toimingu sooritamiseks on jäänud pisut üle aasta.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

10. oktoober 2003

 

Tööandja peab tervishoiutöötaja töökoha vahetusest informeerima Tervishoiuametit

 

Tervishoiuamet tuletab arstide, õdede ja ämmaemandate tööandjaile meelde, et kui tervishoiutöötajate registrisse kantud töötaja vahetab töökohta, peab tööandja sellest registri pidajale - Tervishoiuametile - kirjalikult teatama.

 

Ametit peab informeerima nii see tööandja, kelle juurest töötaja ära läks kui ka tööandja, kelle juures meedik tööle asub. Töötaja töölt lahkumisest või vastavalt tööle asumisest tuleb teatada kuu aja jooksul. 

 

Teates peab olema kirjas asutuse nimi, töökohta vahetava töötaja nimi ja tema registreerimistõendi number ning töökohast lahkumise või vastavalt uuele kohale asumise kuupäev.

 

Kui tervishoiutöötaja töökoha muutusest peab registrit informeerima tööandja, siis teiste registris sisalduvate andmete muutusest peab Tervishoiuametile teatama tervishoiutöötaja ise.  

 

Perearsti tegevuskoha ja aadressi ning perearstiga koos töötavate tervishoiutöötajate koosseisu peab Tervishoiuametile teatama maavanem. Seda tuleb teha ühe kuu jooksul perearstile tegutsemise õiguse andmisest alates.

 

Muudatustest perearstiga koos töötavate tervishoiutöötajate koosseisus või tegevuskohas ja aadressis peab Tervishoiuametit informeerima perearst. Teatama peab kirjalikult ja ühe kuu jooksul pärast muutuste toimumist.

 

Ennast registrisse veel mitte kandnud tervishoiutöötajaile tuletab Tervishoiuamet meelde, et aega selle toimingu sooritamiseks on 2004. aasta lõpuni. Et vältida järgmise aasta lõpus järjekordi, oleks mõistlik registreeruda juba praegu. Registrisse kandmine on tervishoiutöötajaile tasuta, kulud kannab riik.

 

Tervishoiuamet registreerib tervishoiutöötajaid alates ameti tegevuse algusest, 2002. aasta jaanuarist. Oktoobri alguseks oli registris 12 235 tervishoiutöötajat: 3765 arsti, 854 hambaarsti, 7230 õde ja 386 ämmaemandat. 

 

Tervishoiutöötajad peavad olema registreeritud 1. jaanuariks 2005.  Arst, hambaarst, õde või ämmaemand, kes pole selleks ajaks registreerimistaotlust esitanud, kaotab õiguse osutada tervishoiuteenuseid. Õigus taastub pärast eksami sooritamist. Arstid teevad eksami Tartu Ülikoolis, õed ja ämmaemandad Tartu või Tallinna meditsiinikoolis.

 

Tervishoiutöötajate riiklik register on asutatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Registrisse kandmine annab tervishoiutöötajale õiguse osutada tervishoiuteenuseid kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis ja registreerimisel väljastatavas tõendis märgitud erialal.

 

Registrisse kandmist taotlev tervishoiutöötaja esitab Tervishoiuametile registreerimistaotluse, mille vorm on ameti kodulehel, ja dokumentide koopiad, mis on töötaja kvalifikatsiooni tõendamise aluseks.   

 

Registreerimiseks vajalikud dokumendid  tuleb tuua või saata postiga Tervishoiuametisse (Hiiu 42, Tallinn 11619). Täpsemat infot saab Tervishoiuameti koduleheküljelt  http://www.tervishoiuamet.ee  või telefonilt 6 509854.

 

Juba registrisse kantud meditsiinitöötajad, kes pole veel tulnud oma dokumentidele järele, võiksid seda teha. Registreerimistõend antakse kätte kas tõendi omanikule isiklikult või lihtvolituse alusel.

 

Lisainfo:

Tervishoiuameti

registrite ja tegevuslubade osakonna juhataja

Evi Lindmäe

6 509 847

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866