Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Lugupeetud tegevusloa omajad, kes on registreerinud Andmekaitse Inspektsioonis delikaatsete isikuandmete töötlemise enne 01.10.2003 TÄHELEPANU!

12.10.2006

Lugupeetud tegevusloa omajad,

kes on registreerinud Andmekaitse Inspektsioonis delikaatsete isikuandmete töötlemise enne 01.10.2003

TÄHELEPANU! 

Isikuandmete kaitse seaduse § 24 lõike 3 alusel ning koosmõjus isikuandmete kaitse seaduse §-ga 45 on enne 01.10.2003. a antud delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringute kehtivus 01.10.2006. a seisuga lõppenud. Kõik delikaatsete isikuandmete töötlejad, kes registreerisid delikaatsete isikuandmete töötlemise enne 01.10.2003 ning ei ole käesolevaks ajaks uut registreerimistaotlust esitanud on vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 24 lõikele 3 kaotanud õiguse delikaatseid isikuandmeid töödelda. Selline tegevus on kvalifitseeritav väärteona isikuandemete kaitse seaduse § 42 tähenduses ning karistatav rahalise karistusega. 

 

Lisainfo AKI registreerimistalitusest, tel. 6 82 87 16