JrkTeenusLube
ambulatoorsed dermatoloogiateenused7
ambulatoorsed dermatoveneroloogiateenused57
ambulatoorsed endokrinoloogiateenused31
ambulatoorsed gastroenteroloogiateenused28
ambulatoorsed günekoloogiateenused84
ambulatoorsed hematoloogiateenused6
ambulatoorsed infektsioonhaiguste teenused14
ambulatoorsed kardioloogiateenused53
ambulatoorsed kardiovaskulaarkirurgia teenused7
10 ambulatoorsed lastekirurgiateenused5
11 ambulatoorsed lastepsühhiaatriateenused2
12 ambulatoorsed nefroloogiateenused9
13 ambulatoorsed neurokirurgiateenused5
14 ambulatoorsed neuroloogiateenused74
15 ambulatoorsed oftalmoloogiateenused67
16 ambulatoorsed onkoloogiateenused3
17 ambulatoorsed onkoloogiateenused (keemiaravi tähenduses )2
18 ambulatoorsed ortopeediateenused62
19 ambulatoorsed otorinolarüngoloogiateenused69
20 ambulatoorsed pediaatriateenused58
21 ambulatoorsed plastika-ja rekonstruktiivkirurgiateenused9
22 ambulatoorsed plastikakirurgiateenused6
23 ambulatoorsed psühhiaatriateenused93
24 ambulatoorsed psühhiaatriateenused (sh lastepsühhiaatria)2
25 ambulatoorsed psühhoteraapiateenused10
26 ambulatoorsed pulmonoloogiateenused27
27 ambulatoorsed reumatoloogiateenused34
28 ambulatoorsed reumatoloogiateenused (külmravi)1
29 ambulatoorsed sisehaiguste teenused58
30 ambulatoorsed suu-, näo-ja lõualuukirurgiateenused17
31 ambulatoorsed sünnitusabi ja günekoloogia teenused20
32 ambulatoorsed taastusravi ja füsiaatriateenused90
33 ambulatoorsed taastusraviteenused10
34 ambulatoorsed taastusraviteenused (spordimeditsiin)3
35 ambulatoorsed torakaalkirurgiateenused3
36 ambulatoorsed uroloogia-androloogiateenused2
37 ambulatoorsed uroloogiateenused38
38 ambulatoorsed veresoontekirurgiateenused3
39 ambulatoorsed üldkirurgiateenused70
40 anestesioloogiateenused41
41 anestesioloogiateenused sh I astme intensiivravi22
42 anestesioloogiateenused sh II astme intensiivravi19
43 anestesioloogiateenused sh III astme intensiivravi15
44 arstliku ekspertiisi teenus( s.h oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia )1
45 dermatoveneroloogia päevaraviteenused4
46 dermatoveneroloogiateenused3
47 endokriinkirurgiliste operatsioonide teostamine1
48 endokrinoloogiaalased konsultatsioonid10
49 endokrinoloogiateenused3
50 erakorralise meditsiini teenused25
51 gastroenteroloogia päevaraviteenused1
52 gastroenteroloogiaalased konsultatsioonid1
53 gastroenteroloogiateenused4
54 günekoloogia päevakirurgiateenused13
55 günekoloogia päevaraviteenused22
56 günekoloogiaalased konsultatsioonid1
57 günekoloogiateenused1
58 günekoloogiliste operatsioonide ( kood 051103 ) teostamine1
59 hambaraviteenused526
60 hematoloogia päevaraviteenused1
61 hematoloogiateenused3
62 hooldusraviteenused47
63 infektsioonhaigusete teenused5
64 infektsioonhaiguste teenused ( tuberkuloosiravi )3
65 infektsioonhaiguste teenused ( tuberkuloosiravi psüühilise häirega patsientidele ja tahtevastane tuberkuloosiravi )1
66 intensiivraviteenused1
67 kardioloogia päevakirurgiateenused1
68 kardioloogia päevaraviteenused1
69 kardioloogiaalased konsultatsioonid1
70 kardioloogiateenused6
71 kardiovaskulaarkirurgia päevakirurgiateenused5
72 kardiovaskulaarkirurgiateenused3
73 kardiovaskulaarkirurgiateenused (vaskulaarkirurgia mahus v.a IX grupi operatsioonid, mis vajavad ekstrakorporaalse vereringe tingimusi)1
74 kasvajate diagnostika- ja raviteenused1
75 kiirabiteenus24
76 koduõendus-hooldusteenus67
77 kohleaarimplantatsiooni operatsioonide teostamine1
78 koolitervishoiuteenus26
79 koolitervishoiuteenus ( pediaatria )11
80 koolitervishoiuteenus ( peremeditsiin )4
81 kunstliku viljastamise teenused4
82 laboriteenused51
83 laste kardiokirurgiliste operatsioonide teostamine1
84 lastekirurgiateenused2
85 manuaalteraapiateenused6
86 nakkusohtliku materjali käitlemine 20
87 neeru implantatsiooni operatsioonide teostamine1
88 neerupuudulikkusega haigete hemodialüüsravi6
89 nefroloogia päevaraviteenused4
90 nefroloogiaalased konsultatsioonid3
91 nefroloogiateenused3
92 neurokirurgia päevakirurgiateenused3
93 neurokirurgiaalased konsultatsioonid1
94 neurokirurgiateenused2
95 neuroloogia päevaraviteenused6
96 neuroloogiateenused7
97 nukleaarmeditsiiniliste (isotoopdiagnostika- ja ravi) teenuste osutamine1
98 nõelraviteenused8
99 oftalmoloogia päevakirurgiateenused16
100 oftalmoloogiaalased konsultatsioonid1
101 oftalmoloogiateenused2
102 onkoloogia päevaraviteenused (keemiaravi tähenduses)1
103 onkoloogiaalased konsultatsioonid8
104 onkoloogiateenused3
105 onkoloogiateenused ( keemiaravi tähenduses )1
106 ortodontiateenused43
107 ortopeedia päevakirurgiateenused15
108 ortopeedia päevaraviteenused1
109 ortopeedia V grupi operatsioonide teostamine 2
110 ortopeediaalased konsultatsioonid2
111 ortopeediateenused10
112 otorinolarüngoloogia päevakirurgiateenused20
113 otorinolarüngoloogia päevaraviteenused6
114 otorinolarüngoloogiateenused6
115 patoloogiateenused12
116 pediaatria päevaraviteenused10
117 pediaatriateenused20
118 peremeditsiiniteenused20
119 plastika-ja rekonstruktiivkirurgiateenused4
120 plastikakirurgia päevakirurgiateenused9
121 psühhiaatria päevaraviteenused6
122 psühhiaatriaalased konsultatsioonid1
123 psühhiaatriateenused13
124 pulmonoloogiaalased konsultatsioonid1
125 pulmonoloogiateenused4
126 päevakirurgiateenused1
127 päevaraviteenused3
128 radioloogiaalased konsultatsioonid2
129 radioloogiateenused56
130 raseduse katkestamise teenused25
131 reumatoloogiateenused3
132 sisehaiguste päevaraviteenused16
133 sisehaiguste teenused24
134 sisehaigustealased konsultatsioonid1
135 suu-, näo- ja lõualuukirurgiateenused3
136 suurte liigeste endoproteesimise operatsioonide teostamine1
137 sünnitusabi- ja günekoloogiateenused19
138 taastusravi ja füsiaatriateenused16
139 taastusravialased konsultatsioonid2
140 taastusraviteenused1
141 torakaalkirurgia päevakirurgiateenused1
142 torakaalkirurgiateenused2
143 tsütoloogilised uuringud1
144 töötervishoiuteenused54
145 tüsistunud ja keeruliste revisioon-endoproteesimiste teostamine1
146 ultraheliuuringud17
147 uroloogia päevakirurgiateenused8
148 uroloogia päevaraviteenused1
149 uroloogia-androloogia päevakirurgiateenused1
150 uroloogiaalased konsultatsioonid3
151 uroloogiateenused7
152 uroloogiliste operatsioonide ( kood 060310 ) teostamine1
153 veresoontekirurgia päevakirurgiateenused1
154 vähihaigete koduse toetusravi teenused2
155 üldkirurgia päevakirurgiateenused33
156 üldkirurgia päevaraviteenused8
157 üldkirurgiaalased konsultatsioonid4
158 üldkirurgiateenused22