Struktuur

Tervishoiuameti struktuur ja koosseis

Tervishoiuameti struktuur ja koosseis (vene keeles)

Tervishoiuameti struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud sotsiaalministri 17. jaanuari 2006. a määrusega nr 11 (RTL 2006, 9, 173), jõustunud 28.01.2006.

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11, «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 ning «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-de 6–8 alusel.

§ 1. Tervishoiuameti struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Struktuur ja teenistujate koosseis

Koosseisuüksuste arv

Peadirektor

1

Peadirektori asetäitja

1

Peadirektori abi

1

Haldusjuht

1

Kvaliteedinõunik

1

Pearaamatupidaja

1

Personalijuht

1

Autojuht

1

REGISTRITE JA TEGEVUSLUBADE OSAKOND

 

Juhataja

1

Tegevuslubade büroo juhataja

1

Peaspetsialist

2

Registrite büroo juhataja

1

Peaspetsialist

3

JÄRELEVALVE OSAKOND

 

Juhataja

1

Eriarstiabi büroo juhataja

1

Peaspetsialist

5

Õendusabi büroo juhataja

1

Peaspetsialist

1

ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKOND

 

Juhataja

1

Kiirabi büroo juhataja

1

Peaspetsialist

2

Katastroofimeditsiini büroo juhataja

1

Peaspetsialist

1

JURIIDILINE OSAKOND

 

Juhataja

1

Jurist

1

TÖÖTERVISHOIU OSAKOND

 

Juhataja

1

Peaspetsialist

3

Koosseisuüksuste arv kokku

37

 

§ 2. Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 10. veebruari 2003. a määrus nr 21 «Tervishoiuameti struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2003, 26, 393; 2004, 102, 1655).

§ 3. Määrust rakendatakse 1. märtsist 2006. a.