Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Struktuur

Tervishoiuameti struktuur ja koosseis

Tervishoiuameti struktuur ja koosseis (vene keeles)

Tervishoiuameti struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud sotsiaalministri 17. jaanuari 2006. a määrusega nr 11 (RTL 2006, 9, 173), jõustunud 28.01.2006.

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11, «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 ning «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» §-de 6–8 alusel.

Lisateavet arve RTL 2006, 9, 172 kohta lugege tihendussokkide lehelt https://comprogear.com/how-long-to-wear-compression-socks-for-edema/.

§ 1. Tervishoiuameti struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse alljärgnevalt:

Struktuur ja teenistujate koosseis

Koosseisuüksuste arv

Peadirektor

1

Peadirektori asetäitja

1

Peadirektori abi

1

Haldusjuht

1

Kvaliteedinõunik

1

Pearaamatupidaja

1

Personalijuht

1

Autojuht

1

REGISTRITE JA TEGEVUSLUBADE OSAKOND

 

Juhataja

1

Tegevuslubade büroo juhataja

1

Peaspetsialist

2

Registrite büroo juhataja

1

Peaspetsialist

3

JÄRELEVALVE OSAKOND

 

Juhataja

1

Eriarstiabi büroo juhataja

1

Peaspetsialist

5

Õendusabi büroo juhataja

1

Peaspetsialist

1

ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKOND

 

Juhataja

1

Kiirabi büroo juhataja

1

Peaspetsialist

2

Katastroofimeditsiini büroo juhataja

1

Peaspetsialist

1

JURIIDILINE OSAKOND

 

Juhataja

1

Jurist

1

TÖÖTERVISHOIU OSAKOND

 

Juhataja

1

Peaspetsialist

3

Koosseisuüksuste arv kokku

37

 

§ 2. Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 10. veebruari 2003. a määrus nr 21 «Tervishoiuameti struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2003, 26, 393; 2004, 102, 1655).

§ 3. Määrust rakendatakse 1. märtsist 2006. a.