Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tervishoiuamet alustab proviisorite ja farmatseutide registreerimistaotluste ja kvalifikatsiooni dokumentide vastuvõttu 1. juulil 2005.

30.06.2005

Tervishoiuamet alustab proviisorite ja farmatseutide registreerimistaotluste ja kvalifikatsiooni dokumentide vastuvõttu 1. juulil 2005.
 

 

Informatsioon proviisorite ja farmatseutide registreerimise kohta

 

Selleks, et proviisor ja farmatseut saaksid apteegis ja apteegi struktuurüksuses osutada apteegiteenust peavad nad ennast registreerima Tervishoiuametis.

 

Registreerimise nõuet, mille kohaselt apteegiteenust võivad osutada vaid proviisorid ja farmatseudid, kes on registreeritud Tervishoiuametis, kohaldatakse apteekides, mille tegevuseks esitatakse apteegiteenuse osutamise tegevusloa andmise või uuendamise taotlus pärast 2005. aasta 1. oktoobrit.

 

Tervishoiuamet alustab registreerimistaotluste ja kvalifikatsiooni dokumentide vastuvõttu 1. juulil 2005.

 

Registreerimist kohaldatakse:

 

 • Eesti proviisoritele ja farmatseutidele, kui nad soovivad töötada apteegis;
 • Liikmesriigi või välisriigi proviisoritele, kui nad soovivad töötada apteegis.

 

 

 

Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamist kohaldatakse:

 

 • Liikmesriigi või välisriigi proviisoritele, kui nad soovivad töötada Eestis

      farmaatsia valdkonnas sh apteegis;

 • Eestis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

 

Proviisorite ja farmatseutide registreerimise menetluse viib Tervishoiuamet läbi juhul, kui isik soovib osutada Eestis apteegiteenust. Proviisoril ja farmatseudil peab registreerimisel olema vastava kutse diplom ning eelnev töökogemus apteegis. Töökogemuse nõue puudub, kui isik on hariduse omandanud vähem kui 3 aastat tagasi.

Juhul, kui välisriigist tulnud proviisor soovib osutada apteegiteenust, tuleb esitada vaid üks taotlus ning tunnustamist ja registreerimist menetletakse samaaegselt .

Proviisorite tunnustamismenetlust viib Tervishoiuamet läbi juhtudel,  kui Eesti proviisor soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

 

Registreerimiseks vajalikud dokumendid:

 • registreerimistaotlus;

 

 • haridust tõendav dokument (Tartu Ülikooli diplom või Tallinna Meditsiinikooli diplom) ja akadeemiline õiend;

 

 • töötamist tõendav dokument (töötanud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat apteegis va. kui haridus omandatud vähem kui 3 aastat tagasi);

 

 • Isikut tõendava dokumendi koopia.

 

REGISTREERIMISOTSUS TEHAKSE 1 KUU JOOKSUL

 

Kvalifikatsioonieksamit kohaldatakse proviisorile või farmatseudile, kellel:

 • puuduvad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

 

 • töökogemus apteegis v.a juhud, kui haridus on omandatud vähem

      kui kolm aastat tagasi;

 

 

 • proviisoritele korraldab kvalifikatsioonieksami Tartu Ülikool ja farmatseutidele Tallinna   Meditsiinikool.

 

Kontakt:

 

Registreerimine ja tunnustamine:

TERVISHOIUAMET

Gonsiori 29 kabinet 149

 

www.tervishoiuamet.ee  materjalid ja taotluse vormid saab kätte siit

evi.lindmae@tervishoiuamet.ee

telefon: 6509 847

erna.mering@tervishoiuamet.ee

telefon: 6509 854

julia.myristaja@tervishoiuamet.ee

telefon: 6509 851

Registrite ja tegevuslubade osakond:

 • esmaspäeval ja teisipäeval  kell 9.00-12.00
 • kolmapäeval ja neljapäeval kell 14.00-16.00

Info Sotsiaalministeeriumist:

pille.saar@sm.ee

telefon: 626 9128