Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Pädevusnõukogu ja erialaühenduste koosolek 08.04.2005 “Tervishoiutöötajate pädevuse hindamisest”

15.04.2005

Tervishoiuamet koos Pädevusnõukoguga korraldas Eesti Arstide Päevade ajal 8.aprillil 2005 Salme Kultuurikeskuses koosoleku teemal “Tervishoiutöötajate pädevuse hindamisest”.
 

Pädevusnõukogu ja erialaühenduste koosolek 08.04.2005  “Tervishoiutöötajate pädevuse hindamisest”

 

Tervishoiuamet koos Pädevusnõukoguga korraldas Eesti Arstide Päevade ajal 8.aprillil 2005 Salme Kultuurikeskuses koosoleku teemal “Tervishoiutöötajate pädevuse hindamisest”.

Koosolekule oli kutsutud kõikide erialaühenduste esindajad ja ka teistel arstide päevadel viibijatel oli võimalus osaleda.

1. Tervishoiuameti peadirektor Üllar Kaljumäe tegi ülevaate viimase kümne aasta jooksul pädevuse hindamisel toimunust ja selle seotusest tervishoiutöötajate registreerimisega, diplomite tunnustamisega ning võrdles seda protsessi Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvaga.  Kuigi enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides regulaarset pädevuse hindamist ei toimu, on tendents selle poole, et registreerimine muuta tähtajaliseks ja registrisse pääsemise tingimuseks on eelnev pädevuse hindamine.

2. Kokkuvõte erialaühenduste küsitlusest tegi Pädevusnõukogu esimees Riina Salupere ettekanne

3. Ülevaate sellest kuidas pädevuse hindamine on korraldatud peale seda kui  01.01.2002  kadus ära atesteerimine, tegid 

Kersti Viitkar  Eesti Õdede Liit  ettekanne

Ivo Saarma  Eesti Naistearstide Selts ettekanne

Andres Lehtmets  Eesti Psühhiaatrite Selts ettekanne

Sergei Nazarenko  Eesti Radioloogia Ühing ettekanne

Jaan Tepp Eesti Kirurgide Assotsiatsioon ettekanne

Kuna teema on oluline ja aktuaalne, kujunes arutelu väga elavaks. Eriti aktiivne oli vaidlus küsimuses kas pädevuse hindamine peab toimuma Sotsiaalministeeriumi rangete regulatsioonide järgi või vastupidi –tervishoiutöötajate pädevust hindavad pädevuskomisjonid, mille moodustavad erialaühendused ning protsess on vabatahtlik. Tunti huvi selle vastu, mis juhtub siis kui pädevuskomisjon leiab, et tervishoiutöötaja ei ole pädev. Leiti ka, et peaks veel vaidlema terminoloogia, täienduspunktide hulga, vaidluste lahendamise korra  ja mitmete muude probleemide üle. Enamuse arvamus oli, et protsess peab jätkuma. Kuna oli veel palju häid ja huvitavaid mõtteid, otsustati korraldada sügisel veel samalaadne koosolek.