Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Uuringukeskus KLASTER aruanne

15.04.2005

Uuringukeskus KLASTER viis Tervishoiuameti tellimusel ajavahemikul 10. jaanuar -25. veebruar läbi küsitluse erialaühenduste kohta ja pädevuse hindamise hetkeolukorrast erialaühendustes.
 
Uuringukeskus KLASTER viis Tervishoiuameti tellimusel ajavahemikul 10. jaanuar -25. veebruar läbi küsitluse erialaühenduste kohta ja pädevuse hindamise hetkeolukorrast erialaühendustes. Küsitluse tulemustega saate tutvuda siin