Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Arstide, hambaarstide, õdede ja ämmaemandate registreerimisest Tervishoiuametis

17.12.2004

Tervishoiuamet tuletab meelde, et “Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” alusel peavad kõik arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad, kes on kvalifikatsiooni omandanud enne 01.01.2002.a, taotlema enda registreerimist Tervishoiuametis enne 31.12.2004.a.
 

Tervishoiuamet tuletab meelde, et "Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse" alusel peavad kõik arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad, kes on kvalifikatsiooni omandanud enne 01.01.2002.a., taotlema enda registreerimist Tervishoiuametis enne 31.12.2004.a.

Tervishoiuamet võtab registreerimistaotlusi vastu kuni 31.12.2004.a. aadressil Hiiu 42, Tallinn.

Tervishoiutöötajad, kes ei ole taotlenud enda registreerimist nimetatud tähtajaks, peavad alates 01.01.2005.a. tervishoiutöötajana registreerimiseks sooritama teooria- ja praktikaeksami.