Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Ilmus esimene eestikeelne kriisimeditsiini käsitlev raamat

09.07.2004

Esmakordselt saab eesti keeles lugeda kriisimeditsiini teemalist raamatut. Hollandi katastroofimeditsiini spetsialistide raamatu "Kord kaoses" tõlke ja väljaandmise korraldas Tervishoiuamet.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

9.juuli 2004

 

Ilmus esimene eestikeelne kriisimeditsiini käsitlev raamat

 

Esmakordselt on eesti kriisimeditsiini valdkonna spetsialistidel võimalik lugeda erialakirjandust oma emakeeles, sest ilmunud on Hollandi katastroofimeditsiini professori Jan de Boeri ja doktor Jacquo van Remmeni raamatu “Kord kaoses” tõlge. 

 

Raamatu tõlkimise ja väljaandmise korraldas Tervishoiuamet. “Kord kaoses” on mõeldud eelkõige kiirabide ja haiglate kriisiplaanide koostajatele, erakorralise meditsiini osakondade personalile, ravijuhtidele, aga ka kaitseväe arstidele, pääste- ja häirekeskuste töötajatele tõstmaks kõigi meditsiinietappide kriisivalmidust, koostöövõimekust ja ravisuutlikkust.

 

Kuna katastroofimeditsiin on välja kasvanud sõjameditsiinist, siis aitab “Kord kaoses” paremini mõista ka NATO meditsiinistandarte.

 

“Kord kaoses” annab kriisimeditsiini planeerijatele võimaluse rakendada matemaatilist mudelit, mis on välja töötatud rohkem kui 400 maailmas toimunud katastroofi analüüsimise tulemusena. Kriisiolukordade matemaatiline modelleerimine võimaldab otstarbekamalt ja täpsemalt planeerida kriiside lahendamiseks vajalikke ressursse ja tegevusi ning annab võimalusi määratleda, millal on tegemist katastroofiga.

 

Tervishoiuameti erakorralise meditsiini osakond loodab, et “Kord kaoses” saab kriisimeditsiini planeerijatele heaks metoodiliseks juhendiks, mis aitab muuta planeerimist täpsemaks ja asjakohasemaks, mis omakorda muudab ressursside kasutamise optimaalsemaks ning kokkuvõttes soodustab inimelude maksimaalset päästmist ja invaliidistumise vähenemist. “Hea planeerimine on eelduseks ressursside optimaalseks kasutamiseks,” leiab Tervishoiuameti peadirektor Üllar Kaljumäe. “Kuid veelgi tähtsam on see, et nii õnnestub katastroofi puhul päästa täiendavaid inimelusid.”

 

“Kord kaoses” tiraa¸ on 200. Tervishoiuamet varustab raamatuga kõigepealt valdkonna spetsialiste.

 

Lisainfo:

 

Tervishoiuameti

erakorralise meditsiini osakonna

katastroofibüroo juhataja

Mihkel Tamme

6 509 859,  56 676 362

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866