Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Operatiivteenistused kontrollivad päästeressursi toimetuleku piiri

20.05.2004

Lääne- ja Hiiumaa operatiivteenistuste seitsmepäevane koolitus lõpeb reedel katastroofiõppusega Hiiumaal
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

20. mai 2004

 

 

Operatiivteenistused kontrollivad päästeressursi toimetuleku piiri

 

 

Lääne- ja Hiiumaa operatiivteenistuste seitsme-päevane koostöökursus lõpeb reedel

Hiiumaal toimuva katastroofiõppusega, kus praktikas kontrollitakse maakondliku päästeressursi toimetuleku piiri.

 

 

Õppusel osalevad Lääne- ja Hiiumaa kiirabi-, politsei-, pääste-, piirivalve-, kaitseliidu ja kaitsepolitsei töötajad on saanud kursusel ülevaate regiooni võimekusest tegutseda suurõnnetuse korral, on tutvunud operatiivteenistuste koostöömetoodikaga  tegutsemiseks sündmuskohal ja saanud ülevaate saare ja mandri vahel päästetehnika ja kannatanute transportimise võimalustest. Kursusel omandatud teoreetilisi oskusi rakendatakse reedesel väliõppustel.

 

 

Katastroofiõppuse stsenaariumi järgi on Hiiumaale teel oleval lõbusõidulaeval lõhkeaine ja kuritegelik rühmitus kavatseb seda õhata. Hiiumaa päästeteenistus käivitab päästeoperatsiooni, mille eesmärk on olla valmis alustama koos piirivalve, päästeteenistuse, politsei ja kiirabiga päästetöid võimaliku plahvatuse korral. Laevas on umbes 60 reisijat ja meeskonnaliiget. Sellise hulga kannatanute abistamiseks ei jätku Hiiumaal olevatest ressurssidest ja pöördutakse Läänemaa poole saamaks appi tehnikat võimaliku tulekahju likvideerimiseks ning inimesi päästetöödeks. Läänemaalt stardivad pääste-, politsei- ja kiirabitöötajad, Tallinnast saadetakse välja helikopter pardal Tallinna Kiirabi meedikud ja katastroofimeditsiini varustus. Õppuse käigus toimub laeval ka “plahvatus” ja “tulekahju”, “kannatanud” on vette hüpanud, osa “uppunud”.  

 

 

Õppusel osaleb umbes 50 reageerijat ,70 “kannatanut” ning 15 instruktorit-hindajat.

Õppuse viivad läbi Tallinna Kiirabi, Harjumaa päästeteenistus, Politseiamet, Põhja Politseiprefektuur, Põhja Piirivalvepiirkond.

 

 

Õppuse vaatlejad kogunevad 21.mail kell 9 Kaitseliidu Lääne maleva saali, kus tutvustatakse õppuse eesmärki ja läbiviimise korda. Kell 10 30 viib parv vaatlejad Hiiumaale. Vajadusel saavad vaatlejad kasutada korraldajate transporti.

 

 

Turvalisust silmas pidades tohib õppuse ajal viibida vaid vaatlejatele eraldatud tsoonis. Õppus lõpeb kell 15.30, seejärel tehakse kokkuvõtted Hiiumaa maavalitsuse saalis Kell 16.30 ja 17 väljuvad praamid tagasi mandrile. Praamitransport on tasuline, iga vaatleja tasub oma kulud ise.

 

 

Eelmisel aastal võtsid tervishoiutöötajad osa Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal toimunud operatiivteenistuste maakondlikest koostööõppustest.

 

Lisainfo:

Raul Adlas

koolituse koordinaator

Tallinna Kiirabi peaarst

56 55 761

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866