Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tervishoiuteenuse osutajad vajavad tegevusluba

16.03.2004

Tervishoiuamet tuletab tervishoiuteenuste osutajaile meelde, et aega tegevusloa taotlemiseks on käesoleva aasta lõpuni.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

16. märts 2004

 

Tervishoiuteenuse osutajad vajavad tegevusluba

 

Tervishoiuamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2005 võib tervishoiuteenuseid osutada vaid Tervishoiuameti poolt väljastatud tegevusloa alusel.

 

Tegevusluba on nõutav eriarstiabi, kiirabi ja iseseisvalt õendusabi osutamiseks. Loa peavad hankima kõik tegutseda soovivad tervishoiuasutused, ka need, kellel on sotsiaalministeeriumi poolt välja antud praegu veel kehtiv tegevusluba. Kuni Tervishoiuameti moodustamiseni 2002. aasta alguses andis tegevuslubasid välja sotsiaalministeerium, nende tegevuslubade kehtivusaeg lõpeb 31.detsembril 2004. 

 

Perearstikeskused osutavad üldarstiabi, nemad ei vaja Tervishoiuameti tegevusluba. Perearstile annab õiguse töötamiseks maavanem. 

 

Pärast seda, kui 19. veebruaril muudeti sotsiaalministri määrust haigla liikide nõuete kohta, saavad tegevusluba taotleda ka kohalikud ja taastusravi haiglad, kellele varem nõuded puudusid. Määruses on kehtestatud nõuded statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike töötajate, aparatuuri ja sisustuse ning ravi- ja diagnostika põhiruumidele.

 

Määruse varasemas variandis olid toodud nõuded vaid üldhaiglale, keskhaiglale,

piirkondlikule haiglale, erihaiglale ja hooldushaiglale.

 

Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riiklikus registris oli 10. märtsiks 391 kehtiva tegevusloaga asutust. Piirkondlikest haiglatest on tegevusluba SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglal, üldhaiglatest AS  Järvamaa haiglal, hooldushaiglatest on tegevusluba 15-l.

 

1. jaanuariks 2005 peavad olema registrisse kantud ka kõik arstid, õed ja ämmaemandad. Märtsi keskpaigaks oli registris 4170 arsti, 1000 hambaarsti, 7952 õde ja 402 ämmaemandat. Tegevusloa taotlemise üheks eeltingimuseks on, et asutuse kõik tervishoiutöötajad oleksid kantud registrisse.

 

Tervishoiuamet soovitab mitte jätta tegevusloa taotlemist ja tervishoiutöötajail enda registrisse kandmist viimasele hetkele. Kui aasta lõpus esitatakse korraga väga palju taotlusi, võib juhtuda, et Tervishoiuamet ei jõua neid kõiki enne 1. jaanuari läbi vaadata. Tulenevalt seadusest on Tervishoiuametil tegevusloa taotluse menetlemiseks aega kaks kuud.

 

Tegevusloa taotlemisel ja tervishoiutöötajate registrisse kandmisel esitatavate dokumentide loetelu jm loa taotlemist ning registrisse kandmist puudutav info on Tervishoiuameti kodulehel http://www.tervishoiuamet.ee. Tegevuslubade büroo telefonid on 6509 843 ja 6509 865, tervishoiutöötajate registrite büroos 6509 841 ja 6509 851.

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866