Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Tervishoiuamet soovitab tõhustada sõidukijuhtide tervise kontrolli

08.03.2004

Auto- ja bussiroolis on kindlasti inimesi, kelle tervislik seisund pole sobilik sõiduki juhtimiseks, kes seavad sellega ohtu nii ennast kui kaasliiklejaid. Tervishoiuamet soovitab sõidukijuhtide tervise kontrolli tõhustada.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

8. märts 2004

 

Tervishoiuamet soovitab tõhustada sõidukijuhtide tervise kontrolli

 

Tervishoiuameti hinnangul võib Eesti teedel olla auto- või bussiroolis inimesi, kelle tervislik seisund pole sobilik sõiduki juhtimiseks. Tõenäoliselt riskivad mõned juhid teadlikult, mõned ei oska ise aga aimatagi, et nende terviseseisund on ohuks nii neile endile kui kaasliiklejaile.

 

Sotsiaalministri määrusega kehtestatud "Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuetes" on kirjas terve rida haigusi, mille esinemisel pole sõiduki juhtimine lubatud. Juhi terviseseisundi vastavust nõuetele kontrollitakse enne juhtimisõiguse taotlemist või juhtimisõiguse taastamist, enne juhiloa vahetamist või dublikaadi väljastamist, üle 65aastastel juhtidel iga viie aasta järel ning politsei või tööandja nõudmisel.

 

Kui aga kehtiva juhiloaga, nooremal kui 65aastasel juhil tekib haigus, mis eelnimetatud nõuete järgi välistab sõiduki juhtimise, ei ole juht ometi kohustatud minema arsti juurde oma juhtimiskõlblikkust hindama, kui ta tööandja just ei nõua seda. Seadusandlus välistab ka võimaluse, et arst, kes  diagnoosib patsiendil haiguse, mis sõidukijuhi terviseseisundi nõuete kohaselt keelab sõiduki juhtimise, teataks sellest kutseliste juhtide puhul tööandjale või amatööride puhul autojuhilubade väljaandjale.

 

Tervishoiuameti järelevalve osakonna juhataja Peeter Mardna hinnangul on eriti ohtlik, kui sõiduki juhtimiseks sobimatu tervis on bussijuhil, sest tema seab lisaks endale ohtu veel terve bussitäie inimesi, peale selle kaasliiklejad. Näiteks võib äkksurm tabada teatud raskusastmega südamehaiget millal iganes, ka roolis olles. Südame rütmihäirete, koronaarhaiguse, infarktijärgse tüsistuse ja kõrgvererõhutõve III staadiumi puhul pole C- ja D-kategooria sõiduki juhtimine lubatud, aga Mardna sõnul on ka kutseliste sõidukijuhtide seas nende haiguste põdejaid, vastavat informatsiooni on Tervishoiuameti järelevalve osakonda laekunud.

 

Sotsiaalministri määrusega on küll kinnitatud töötajate tervisekontrolli kord, ent kuna kulud tuleb kanda tööandjail, püüavad viimased sellest ka kõrvale hiilida, märkis Mardna.  

 

Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus sätestab, et tööandja peab korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ent inimeste tervis, kelle häire seab ohtu kaaskodanikud, on seadustest välja jäänud, ütles Mardna.

 

Tööandjail on õigus vajadusel ise kehtestada oma töötajate tervisekontroll. Tervishoiuameti hinnangul võiksid  transpordiettevõtted seda õigust laiemalt kasutada, siis oleks sõidukeid juhtimas vähem inimesi, kelle terviseseisund on ohuks nii juhile endale kui kaaskodanikele.

 

Lisainfo:

 

Tervishoiuameti järelevalve osakonna juhataja

Peeter Mardna

6 509 852, 50 10 412

 

Tervishoiuameti avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866