Uudised

Lähiaastail võib tekkida suur puudus pereõdedest

01.12.2003

Tervishoiuameti hinnangul lahkub töölt - kas pensionile või välismaale - rohkem perearste kui uusi juurde tuleb. Veel suurem puudus kui perearstidest võib tekkida lähiaastail aga pereõdedest.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

1.detsember 2003

 

Lähiaastail võib tekkida suur puudus pereõdedest

 

Tervishoiuameti hinnangul lisandub lähiaastail perearstide hulka uusi spetsialiste vähem kui neid töölt lahkub, veelgi suurem puudus kui perearstidest võib tekkida pereõdedest.

 

Tervishoiuameti järelevalve osakonna andmeil oli Eestis selle aasta alguses 785 perearsti nimistut. Perearsti kvalifikatsioon on omistatud  850 arstile, kui palju neist aga töötab perearstina, pole teada, sest vaid 560 perearsti on kantud Tervishoiuameti registrisse.

 

Enamus perearstidest on juba vajaliku väljaõppega või õpivad perearstindust töö kõrvalt. Arstil, kes 2004. aasta lõpuks pole läbinud perearsti koolitust, kaob õigus töötada perearstina, ka abiperearstina.

 

Pereõdedest on praegu vajaliku väljaõppega vaid pooled. Õigus töötada pereõena ilma pereõe kutseta lõpeb 2005. aastal. Praegu on Eestis registreeritud 266 pereõe kutsega õde. Võrreldes väljaõppinud perearstide arvuga on puudu ligi 550 pereõde. 2004. aastal lisandub praeguste õppijate seast küll 250 pereõde, aga ikkagi jääb veel puudu ligi 300 pereõde.

 

Tervishoiuameti järelevalve osakonna juhataja Peeter Mardna hinnangul on vaja kas oluliselt suurendada õdede väljaõpet või sotsiaalministri määrusega muuta töötamise tingimusi. Pereõena võiksid piiratud tingimustel edasi töötada ka üldõed.

 

Perearstide nimistutes on keskmiselt 1804 patsienti, väiksemates nimistutes on alla 100 ja suuremates üle 3000 patsiendi. Sotsiaalministri määruse järgi peab 2007. aasta alguseks olema nimistus keskmiselt 1600+- 400 patsienti, mis tähendab, et peab juurde tekkima eeldatavalt 60 uut nimistut, olenevalt elanike arvust. Seega on kolme aasta jooksul vaja juurde 60 perearsti. Residentuurist tuleb vähem perearste kui neid ametist kas vanuse või Eestist mujale tööle mineku tõttu lahkub. Lähema kolme aasta jooksul  lõpetab Tartu Ülikooli residentuuri kokku maksimaalselt 53 perearsti.   

 

Tervishoiuameti

Avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6509 866

 

Lisainfo:

Tervishoiuameti

Järelevalve osakonna juhataja

Peeter Mardna

6509 852