Uudised

Kiirabis süveneb nõuetele vastavate õdede puudus

08.09.2003

Kiirabis süveneb kvalifitseeritud õdede puudus, sest järjest lahkub neid kas madala palga või pensioniea tõttu töölt.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

8. september 2003

 

Kiirabis süveneb nõuetele vastavate õdede puudus

 

Kiirabis süveneb kvalifitseeritud õdede puudus, sest  järjest lahkub neid kas madala palga või pensioniea tõttu töölt, aga meditsiinikoolidest üldõe kutse saanud noored tööletulijad ei vasta kiirabitöö vajadustele ega ka nõuetele, mis on kehtestatud sotsiaalministri määrusega.

 

Nii tõdeti reedel Tervishoiuametis toimunud erakorralise meditsiini õenduse alasel nõupidamisel, kus osalesid esindajad kiirabist, haridus- ja sotsiaalministeeriumist, meditsiinikoolidest ning õdede ühinguist.

 

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas tõdes, et tööandjatelt pole küsitud, milliste oskustega õdesid kiirabi vajab. Praegu saavad õed koolis vaid hooldustööks vajaliku ettevalmistuse, kiirabil puudub aga raha äsja koolist tulnud õe väljaõpetamiseks.

 

SA Tartu Kiirabi juhatuse liikme Katrin Paju hinnangul on kiirabis töötava õe kutseoskustes väga tähtsal kohal iseseisev esmase diagnoosi oskus ja esmaste ravivõtete alustamine. Kui näiteks perearsti õde on eelkõige perearsti abiline, siis kiirabi õebrigaadi juhtivaks liikmeks ongi õde, tema õige diagnoos ja ravi on patsiendi seisukohast väga olulised. 

 

Tartu Meditsiinikooli direktor Anneli Kannus selgitas, et aastaid tagasi leppisid haridus- ja sotsiaalministeerium kokku, et Eestis antakse õe erialal õppijaile üldõe kvalifikatsioon. Praeguseks on aga ilmnenud, et õdedele oleks lisaks vaja veel spetsialiseerumiskursusi, ent ei meditsiinikoolidel ega kiirabil pole selleks raha.

 

Ajutise lahendusena jõudis nõupidamine seisukohale, et alates 2004. aasta sügisest tuleks käivitada pilootprojekt, mis tähendaks aastast koolitust 40-le kiirabis töötavale üldõe haridusega õele. Nõupidamisel osalenud teevad ettepaneku Eesti Kiirabi Liidule, et see esitaks sotsiaalministeeriumile taotluse projekti rahastamiseks.

 

Edaspidi peaks aga põhjalikult läbi analüüsima meditsiiniõdede õppekavad. Väljaõpe peaks olema selline, et kooli lõpetanu oleks kohe suuteline tegelikult tööle asuma, seda ka kiirabis. Tööandja ei peaks spetsialisti töölevõtmisel alustama diplomeeritu koolitamisest. Õppekavade koostamisel peaks kindlasti silmas pidama tööandja vajadusi, seda ka teistel meditsiinierialadel peale kiirabi.

 

Tervishoiuameti

avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866