Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Õdede registreerimine pole seotud õdede liitu kuulumisega

28.02.2003

Tervishoiuamet kinnitab, et õendusala ja teiste meditsiinitöötajate registreerimine pole seotud kuuluvusega ei Eesti Õdede Liitu ega mingisse muusse organisatsiooni. Registreerimine toimub haridust ja tööalast tegevust tõendavate dokumentide alusel ja tasuta.
 

TERVISHOIUAMETI

PRESSITEADE

28. veebruar 2003

 

Õdede registreerimine pole seotud õdede liitu kuulumisega

 

Tervishoiuamet kinnitab, et õendusala ja teiste meditsiinitöötajate registreerimine pole seotud kuuluvusega ei Eesti Õdede Liitu ega mingisse muusse organisatsiooni. Registreerimine toimub haridust ja tööalast tegevust tõendavate dokumentide alusel ja tasuta.

 

Tervishoiuametisse on pöördunud õed küsimusega, kas registreerimiseks peab kuuluma õdede liitu ja tasuma liidu liikmeks astumise maksu. Samuti on ametisse jõudnud info, et mõnes raviasutuses on soovitatud õdedel astuda enne registreerimistaotluse vormistamist õdede liitu. Tervishoiuamet on saanud ka  järelepärimise Eesti Keskastme Tervishoiutöötjate Kutseliidult, kes tahab teada, kas vastab tõele Eesti Õdede Liidu levitatud informatsioon, justkui oleks õendusala töötajate registreerimine ja tegevuslubade väljastamine seotud otseselt kuuluvusega Eesti Õdede Liitu.

 

Eesti Õdede Liidu president Ester Pruuden kinnitas Tervishoiuametile, et õendusala töötajate registrisse kuulumine ja õdede liidu liikmeks olek on kaks iseasja, õdede registreerimisel pole mingit seost õdede liitu kuulumisega.

 

Õed, arstid, hambaarstid ja ämmaemandad peavad olema registreeritud 1. jaanuariks 2005, Tervishoiutöötajaid registreerib 2002. aasta alguses tööd alustanud Tervishoiuamet Tallinnas aadressil Hiiu 42. Registreerimiseks vajalikud dokumendid  tuleb tuua või saata postiga Tervishoiuametisse. Täpsemat infot saab  Tervishoiuameti koduleheküljelt  www.tervishoiuamet.ee või telefonilt 6 509854.

 

Tervishoiuameti registrite büroo juhataja Erna Meringu sõnul registreeritakse tervishoiutöötajaid patsiendi huvides - et tervishoiuteenust osutaksid ainult vastava kvalifikatsiooniga erialaspetsialistid.  

 

Praeguseks on registreeritud 5837 õde ja 366 ämmaemandat (73 protsenti õdede ja ämmaemandate üldarvust), 2935 arsti ( 69 protsenti) ja 638 hambaarsti (58 protsenti).

 

Õdede register loodi Eestis 2002. aasta alguses. Varem oli olemas vaid arstide register. Ülevaade õdede arvust ja vajadusest puudus.

 

Tervishoiuamet tuletab õdedele meelde, et nad nimetaksid registreerimistaotluses ära oma kvalifikatsioonile vastava eriala. Õendusabi erialad on kehtestatud sotsiaalministri määrusega  nr. 58 11. juunist 2001.

 

19. veebruaril allkirjastas sotsiaalminister Siiri Oviir määruse, mis tõi õdede registreerimise korras  kaasa ühe muudatuse. Kui varem oli õendusabi erialaga õdedel registreerumiseks igal juhul vaja spetsialiseerumistunnistust, siis nüüd saab registreerida ennast erialaõena nii spetsialiseerumistunnistuse omanik kui ka see töötaja, kes enne 1. jaanuari 2002 oli erialaõena töötanud vähemalt viis aastat.

 

Pressiteate koostas

Tervishoiuameti avalike suhete nõunik

Siiri Rebane

6 509 866

 

Lisainfo

Erna Mering

6 509 854