Uudised

Lääne-Virumaa operatiivtöötajad õpivad katastroofidega toime tulema

13.06.2003

Kiirabi, politsei, päästeteenistuse ja Kaitseliidu maakondliku koostöökoolituse raames õpivad 30 Lääne-Virumaa operatiivteenistuste spetsialisti suurõnnetuste ja katastroofide lahendamist.
 

Seitsme päeva jooksul toimuvad Tapal teoreetilised õppused ja praktilised harjutused, nende seas kolm väliõppust. Kursus lõppeb teisipäeval, 17. juunil kell 10 algava katastroofi simuleeriva totaalõppusega, kus osalevad nii koolitusel olevad spetsialistid kui ka teised maakonna operatiivtöötajad, kes on parasjagu valvest vabad.

Õppuse stsenaarium näeb ette, et Eesti kohal ülelennul oleva lennuki üks mootoritest lakkab töötamast, lennuk asub sooritama hädamaandumist Tapa endisele sõjaväelennuväljale, kuid satub sellest mõni kilomeeter eemale, metsaküla lähistele. Lennuk süttib, on palju kannatanuid. Käivitub päästeoperatsioon, kus esmakordselt osalevad kõik riigis esindatud päästetöödeks kõlblikud lennuvahendid. Operatsioonis teevad kaasa nii tsiviil- kui militaarstruktuuride esindajad.

Kursuse lõpuõppusel testitakse koolituses osalejate omandatud teadmisi, samuti militaar- ja tsiviilstruktuuride võimalikke operatiivse koostöö organisatoorseid ja praktilisi aspekte.

Koolituse korraldavad Lääne-Virumaa päästeteenistus, Tervishoiuamet ja Politseiamet, läbiviimist toetavad Päästeamet ja Kaitsejõud. Õppuse viib läbi Tallinna Kiirabi koolituskeskus, kellega koostöös töötavad instruktorid Päästeametist, Politseiametist, Harjumaa Päästeteenistusest, Harju Politseiprefektuurist, Kaitseliidu Peastaabist ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglast.

Analoogilisi maakondlikke koostöökursusi on varem korraldatud Järvamaal, Saaremaal, Harjumaal ja Tallinnas, samuti Lõuna-Eestis.

Lisainfo:

koolituse korraldaja,
Tallinna Kiirabi peaarst
Raul Adlas
05655761

õppuse eest vastutaja,
Politseiameti korrakaitseosakonna juhtivinspektor
Andrus Kroon
05138412

Pressiteate koostas:
Tervishoiuameti
avalike suhete nõunik
Siiri Rebane
6 509 866