Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Komisjon pikendas kiirabi konkursi tähtaega

29.05.2003

Kiirabi konkursi komisjon otsustas pikendada kiirabi osutajate valimiseks käimas oleva avaliku konkursi pakkumise esitamise esialgset tähtaega 1. oktoobrini sel aastal.
 

Abivajajate jaoks ei muutu tähtaja pikendamisega midagi: senised lepingud kehtivad kõigi praeguste brigaadipidajatega. Tähtaega pikendati kiirabi rahastamise ja kvaliteedinõuete ülevaatamiseks, tagamaks efektiivset ja kättesaadavat teenust.

Kiirabi rahastatakse riigieelarvest. Tänavu on kiirabil puudu umbes 35 miljonit krooni. Riik on eraldanud kiirabile 2003. aastaks 157,7 miljonit krooni, vaja oleks aga 192 miljonit. Tänavusest lisaeelarvest on lootus saada kiirabile 10 miljonit krooni lisa.

Vastavalt sotsiaalministri 2003. aasta 7. märtsi määrusele nr. 43 on kiirabi konkursi korraldajaks Tervishoiuamet, kes ministri määrusest tulenevalt kuulutas konkursi välja 18. märtsil. Tähtajaks, 14. aprilliks, esitas taotluse konkursil osalemiseks 25 teenuse pakkujat. Tervishoiuamet on konkursil osalejaid informeerinud tähtaja pikendamisest.

Konkurss on välja kuulutatud 85 kiirabibrigaadile teenuse osutajate leidmiseks. Pärast konkurssi jääb teenust osutama 87 kiirabibrigaadi senise 90 asemel. Kaks riigi päästeteenistusele kuuluvat kiirabibrigaadi avalikul konkursil ei osale. Lepingud konkursi võitnud kiirabibrigaadi pidajatega sõlmitakse kuni viieks aastaks.

Praegu on Tervishoiuametil sõlmitud kiirabi osutamise lepingud 27 asutusega.

Eelmisel aastal Päästeameti poolt korraldatud üleriigilise uurimuse andmeil usaldas kiirabi 85 protsenti küsitletuist. Kiirabi oli usaldusväärsuselt teine institutsioon riigis tuletõrje- ja päästeteenistuste järel, keda usaldas 86 protsenti küsitletuist. Sama uuringu andmeil usaldas näiteks presidenti 76 protsenti, politseid 51, valitsust 45 ja Riigikogu 42 protsenti küsitletuist.

Täpsem info:

Tervishoiuameti
kiirabi osakonna juhataja
Heidi Gil
6 509 845
heidi.gil@tervishoiuamet.ee


Pressiteate koostas:
Tervishoiuameti
avalike suhete nõunik
Siiri Rebane
6 509 866