Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Patsiendid ei leia oma perearsti üles

10.03.2003

Perearstide tegevuse üle järelevalvet teostava Tervishoiuameti poole pöörduvad sageli inimesed, kes ei tea oma perearsti ning ei oska teda ka kusagilt otsida. Probleem puudutab eriti Tallinna.
 

Perearsti nimistusse saamiseks tuleb ravikindlustatul esitada avaldus enda poolt valitud perearstile. Kui patsient pole avaldust kirjutanud, määrab talle perearsti linna- või maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond või -amet vastavalt perearstidele kinnitatud teeninduspiirkondadele.

Elukohajärgsest polikliinikust ei tarvitse alati leida oma perearsti ega isegi mitte infot oma arsti nime ja vastuvõtu aadressi kohta, tõdeb Tervishoiuameti eriarstiabi büroo juhataja Sirje Unt.

Varem olid polikliinikute registratuuridel andmed kõigi majas töötavate jaoskonnaarstide kohta. Praegu võib ühe polikliiniku katuse all töötada aga mitu erinevat perearstikeskust ja iseseisvalt tegutsevat perearsti, kelle kohta polikliiniku registratuuril vajalik info puudub. Probleem tekib patsiendil ka siis, kui arst on muutnud oma vastuvõtu asukohta või on eelmise arsti töölt lahkumise tõttu asunud tööle uus arst.

Näiteks AS Ida-Tallinna Keskhaigla Tõnismäe Polikliiniku ruumides (Hariduse tn.6) tegutseb OÜ Tõnismäe Peremeditsiini Kolleegium, mille koosseisus tänavu ei tööta enam kuus arsti möödunud aastal tööl olnutest. Neid asendama asunud uutest arstidest vaid üks võtab patsiente vastu Hariduse tn.6, teised viis aga linna erinevais paigus. Nende viie arsti patsientidel, keda on kokku umbes 7500, on raske saada infot, kust leida oma uut arsti, lausus Unt.

Analoogiline probleem on ka endises Kopli Polikliinikus asuvate perearstidega.

Tervishoiuametile teadaolevalt asus tänavu Tallinnas tööle 23 uut perearsti (Eesti Päevaleht, 11.12.2002), mille tõttu muutus perearst vähemalt 30.000 tallinlasel.

Kui patsient ei leia oma arsti üles, tähendab see Tervishoiuameti hinnangul üldarstiabi kättesaadavuse halvenemist. Perearstide vastuvõtukohtade muutumise tõttu on häiritud ka eriarstiabi kättesaadavus, sest seni ühes hoones töötanud eriarst ja perearst võivad nüüd haigeid vastu võtta täiesti erinevais kohtades.

Tervishoiuamet leiab, et ei saa rääkida kvaliteetsest arstiabist, kui selle eeletapp - vajalik ja ammendav info ravi saamise võimalustest - on puudulik, kui patsientidele pole info perearsti nime, vastuvõtu koha ja aegade suhtes kättesaadav.

Tervishoiuamet soovitab patsientidel, kes ei tea, millise perearsti nimistusse nad kuuluvad, helistada Eesti Haigekassa Harju osakonda numbril 6033 600 või 6033 601, kus patsiendi nime ja isikukoodi järgi öeldakse talle ta perearsti nimi ja vastuvõtu aadress. Internetipanga kasutajad leiavad andmed oma perearsti kohta interneti vahendusel.

Perearstidega seonduvat infot peaksid jagama ka linna- ja maavalitsuste sotsiaal- ja tervishoiuosakonnad või -ametid.

Tervishoiuamet soovitab igaühel, ka hetkel arstiabi mitte vajajail, kindlaks teha, kes on ta perearst ning kus arst vastu võtab, mitte jätta oma arsti otsimist selleks ajaks, kui tervisehäda käes.

Pressiteate koostas
Siiri Rebane
avalike suhete nõunik
6509 866

Lisainfo
Sirje Unt
eriarstiabi büroo juhataja
6509 861