Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Uudised

Kiirabibrigaadid abistasid 2005. aastal ligikaudu 232 tuhat inimest

13.03.2006

2005. aastal teostati kiirabibrigaadide poolt 243 745 visiiti, mida oli võrreldes 2004. aastaga 9235 visiidi võrra vähem.
 

Kiirabibrigaadide poolt abistatud inimeste arv oli kokku 232 601, sealhulgas oli väljasõitudel abistatud inimesi 224 881. Kiirabibaasidesse isepöördujaid registreeriti 2005. aastal 7720. Enamasti vajasid abi täiskasvanud. 88% väljasõitudel abi saanud patsientidest moodustasid täiskasvanud ning 12% lapsed. Samuti moodustasid täiskasvanud 83% isepöördumistel abistatud patsientidest.

 

Teadaolevalt tuleb kiirabi kutsumiseks helistada hädaabinumbrile 112, millele vastavad Häirekeskuse päästekorraldajad, kes töötlevad ning prioritiseerivad väljakutse. Häirekeskus saadab kiirabibrigaadi välja juhul, kui tegemist on õnnetusjuhtumi või ägeda haigestumisega, mis võib ohustada patsiendi tervist ja elu ning kui abi saamiseks pole võimalik pöörduda perearsti poole. Samas pöördub umbes 3% inimesi ise abi järele kiirabibrigaadi seisu kohta. Valdavalt on tegemist maapiirkondadega. Linnades, kus asuvad ööpäevaringset abi osutavad haiglad, eriti Tallinnas ja Tartus, pöörduvad inimesed sageli otse haigla erakorralise meditsiini osakonda.

 

Siinkohal peab siiski meelde tuletama, et õnnetusjuhtumi või ägeda haigestumise puhul tuleb isepöördumise asemel kindlasti helistada numbril 112, kuna kiirabibrigaad ei pruugi abi vajamise hetkel olla oma baasis ja samuti võib oskamatu transportimine tekitada kannatanule lisavigastusi või see on suisa eluohtlik.

 

Visiitide üldarvu ja abi saanud inimeste arvu erinevus tuleneb annulleeritud kutsetest, tulemusteta väljakutsetest ning surma konstateerimistest. Annulleeritud väljakutseid registreeriti 2005. aastal 2572 ning patsient oli sündmuskohalt lahkunud 3560 korral, mis tähendab nii mittevajalikku kulu kui ka teiste abivajajate ooteaja pikenemist. Möödunud aastal pidi kiirabi surma konstateerima 5012 korral. Kõikidest abivajajatest toimetas kiirabi haiglatesse 86 689 patsienti, mis moodustas 36% täidetud kutsete arvust. Haiglasse toimetamine on viimastel aastatel stabiilselt püsinud vahemikus 36-41%.  

 

 

Tervishoiuamet

Kiirabi büroo