Eelarve ja täitmine

TERVISHOIUAMETI EELARVED

2007

2006

2005

2004

EELARVE TÄITMINE

2006

2005

2004