Est Eng
Tutvustus Tervishoiuamet Avalik teave Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid 
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Riigihanked
Seadusandlus (uuendatud aprill 2008)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid

OSAKONDADE PÕHIMÄÄRUSED

Erakorralise meditsiini osakonna põhimäärus
Juriidilise osakonna põhimäärus
Registrite ja tegevuslubade osakonna põhimäärus
Järelevalve osakonna põhimäärus
Töötervishoiu osakonna põhimäärus

AMETIJUHENDID

Peadirektori abi ametijuhend
Pearaamatupidaja ametijuhend
Juriidilise osakonna juhataja ametijuhend
Registrite ja tegevuslubade osakonna juhataja ametijuhend

Tegevuslubade büroo juhataja ametijuhend

Tegevuslubade büroo peaspetsialisti ametijuhend
Registrite büroo juhataja ametijuhend

Tervishoiutöötajate registreerimise büroo peaspetsialist ametijuhend
Avalike suhete ja arendusnõuniku ametijuhend
Haldusjuhi ametijuhend
Kvaliteedinõuniku ametijuhend
Personalijuhi ametijuhend
Koosseisuvälise konsultandi ametijuhend
Töötervishoiu osakonna peaspetsialisti ametijuhend

Töötervishoiu osakonna peaspetsialisti ametijuhend

Töötervishoiu osakonna juhataja ametijuhend
Järelevalve osakonna juhataja ametijuhend
Järelevalve osakonna eriarstiabi büroo juhataja ametijuhend
Järelevalve osakonna eriarstiabi büroo peaspetsialisti ametijuhend
Järelevalve osakonna õendusabi büroo juhataja ametijuhend
Järelevalve osakonna õendusabi büroo peaspetsialisti ametijuhend
Erakorralise meditsiini osakonna juhataja ametijuhend
Erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti ametijuhend
Erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialisti ametijuhend
Katastroofimeditsiini büroo juhataja ametijuhend
Katastroofimeditsiini büroo peaspetsialisti ametijuhend