Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Osakondade põhimäärused ja ametijuhendid
Teabenõude elektroonilise esitamise vorm
Palgad
Ettekirjutused
Küsimused
Uudised
Eelarve ja täitmine
Täitmata ametikohad
Ettekanded
Dokumendiregister
Tööplaan ja täitmine
Väärtegude statistika
Jõustunud kohtulahendid
Ametnike haridus ja eriala
Seadusandlus (uuendatud nov 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Tööplaan ja täitmine

TERVISHOIUAMETI TÖÖPLAANID

Tervishoiuameti tööplaan 2007

Tervishoiuameti tööplaan 2006

Tervishoiuameti tööplaan 2005

TÖÖPLAANIDE TÄITMINE

2007 I kv

2006 IV kv

2006 III kv

2006 II kv

2006 I kv

2005 IV kv

2005 II, III kv

2005 I kv