Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Järelevalve osakond
Erakorralise meditsiini osakond
Tegevusload
Tervishoiutöötajate registreerimine
Töötervishoid
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Ruumide, seadmete ja aparatuuri nõuded

Haiglavälise eriarstiabi ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavuse kohta koostatud järelevalve

KONTOLLAKT

Tervishoiuteenuse osutaja nimi:

Tegevuskoha aadress:

Kontrollimise kuupäev:

Kontrollimise aluseks olnud ehitusprojekti dokumendid (projekti identifitseerivad andmed):

 
 

Otsus:

 
 
 
 
 

Kontrollimise andmed:

Ruumide ja kommunikatsioonide vastvus ehitusprojektile:

 

Ruumide viimistluse ja kommunikatsioonide seisukord:

 

Sisseseade ja aparatuuri vastavus nõuetele:

 
 
 

Ettepanekud ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavusse viimiseks:

 
 
 
 

Märge kontrollimisel tehtud ettekirjutuse kohta:

 
 

Kontrollija(d)

Tervishoiuteenuse osutaja esindaja(d):

Ees-ja perekonnanimi

Allkiri

Ees-ja perekonnanimi

Allkiri

       
       
       

Protokollija:

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Tervishoiuameti peadirektori “….”……2002

Haigla ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavuse kohta koostatud järelevalve

KONTROLLAKT

Haigla nimetus:

Aadress:

Kontrollimise kuupäev:

Kontrollitud osakondade, funktsionaalsete üksuste nimetused ja aadressid (haigla osakondade paiknemisel eraldiasuvates hoonetes):

Struktuuriüksuse nimetus

Aadress

Ehitusprojekti dokumendid

 
 
 

Otsus:

 
 
 
 
 

Ettepanekud ruumide, sisseseade ja aparatuuri nõuetele vastavusse viimiseks:

 
 
 
 
 

Märge kontrollimisel tehtud ettekirjutuse kohta:

 
 

Lisatud:

A Haigla osakonnad või funktsionaalsed üksused ……………… lehel

B Eriarstide ambulatoorse vastuvõtu ruumid ja sisustus ………………. lehel

C Palatiosakonna ruumid ja sisustus ………………. lehel

Kontrollija(d)

Tervishoiuteenuse osutaja esindaja(d):

Ees-ja perekonnanimi

Allkiri

Ees-ja perekonnanimi

Allkiri

       
       
       

Protokollija:

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)