Est Eng
 
     
Tervishoiuamet
 
Põhimäärus
Struktuur
Avalik teave
Seadusandlus (uuendatud mai 2007)
Dokumendid ja Abiinfo
Kasulikke viiteid
Kontakt
Vastuvõtuajad
Registrid
Tervishoiuameti valdkonnad
Järelevalve osakond
Erakorralise meditsiini osakond
Tegevusload
Tervishoiutöötajate registreerimine
Töötervishoid
Riigilõivude tasumise ja tagastamise kord
 

Järelvalve osakonna seadusandlus

JÄRELEVALVE OSAKOND

ERIARSTIABI OSUTAJALE VAJALIKUD ÕIGUSAKTID:

Seadused

 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (RT I 1999, 16, 273, 82, 749, 88, 803; 2001, 3, 10;100, 648; 2001, 102, 671; 2002, 35, 219; 61, 375; 2002, 39,245)
 2. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95250

 3. Asendustäitmise ja sunniraha seadus ( RT I 2001, 50, 283; 94,580)
 4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72964

  RTI, 10.12.2001, 94, 580

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73284

 5. Võlaõigusseadus (RT I 2002, 60, 374)
 6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181018

 7. Rahvatervise seadus
 8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=28426

  RTI, 06.03.2001, 23, 128

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72799

  RTI, 30.11.1999, 88, 804

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77877

  RTI, 08.04.2002, 32, 187 

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95187

 9. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (RT I 2003, 26,160)
 10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898856

 11. Psühhiaatrilise abi seadus
 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (RT I 1999, 16, 273, 82, 749, 88, 803; 2001, 3, 10;100, 648; 2001, 102, 671; 2002, 35, 219; 61, 375; 2002, 39,245)
 • Asendustäitmise ja sunniraha seadus ( RT I 2001, 50, 283; 94,580)
 • RTI, 10.12.2001, 94, 580

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73284

 • Võlaõigusseadus (RT I 2002, 60, 374)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181018

 • Rahvatervise seadus
 • RTI, 06.03.2001, 23, 128

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72799

  RTI, 30.11.1999, 88, 804

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77877

  RTI, 08.04.2002, 32, 187 

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95187

 • Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (RT I 2003, 26,160)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898856

 • Psühhiaatrilise abi seadus
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=33716

  RTI, 19.07.2002, 64, 392

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181988

  Vabariigi Valitsuse määrused

  1. Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 (Vabariigi Valitsuse 26.09.2002 määrus nr.308)
  2. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202270

   Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2003. a määrus nr 10

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=239512

  3. Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määrus nr.302 põhihinnakiri) ja põhihinnakirja (Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määruse 302 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu”) muutmine (Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 määrus nr.22)
  4. Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määrus nr 302

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=201647

   Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 22

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=242687

   Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 23

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=242692

  5. “Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja , põhjuste ja kestuse arstliku töövõimetuse ekspertiisiga tuvastamise kord”(Vabariigi Valitsuse 14.01.2002 määrus 13)

  Vabariigi Valitsuse määrused

  1. Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 (Vabariigi Valitsuse 26.09.2002 määrus nr.308)
  2. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202270

   Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2003. a määrus nr 10

  3. Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määrus nr.302 põhihinnakiri) ja põhihinnakirja (Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määruse 302 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu”) muutmine (Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 määrus nr.22)
  4. Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määrus nr 302

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=201647

   Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 22

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=242687

   Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 23

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=242692

  5. “Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja , põhjuste ja kestuse arstliku töövõimetuse ekspertiisiga tuvastamise kord”(Vabariigi Valitsuse 14.01.2002 määrus 13)
 • Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 (Vabariigi Valitsuse 26.09.2002 määrus nr.308)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202270

  Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2003. a määrus nr 10

 • Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määrus nr.302 põhihinnakiri) ja põhihinnakirja (Vabariigi Valitsuse 24.09.2002 määruse 302 “Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu”) muutmine (Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 määrus nr.22)
 • Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määrus nr 302

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=201647

  Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 22

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=242687

  Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. a määrus nr 23

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=242692

 • “Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja , põhjuste ja kestuse arstliku töövõimetuse ekspertiisiga tuvastamise kord”(Vabariigi Valitsuse 14.01.2002 määrus 13)
 • Sotsiaalministri määrused

  1. Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks(SOM 29.11.2001 määrus nr.112)
  2. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86728

  3. Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord (SOM 29.11.2001 nr. 111
  4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86727

  5. Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord(SOM 29.11.2001 nr.113)
  6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86729

  7. Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile(SOM 29.11.2001. nr.116)
  8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86732

  9. Perearsti tööjuhend (SOM 29.11.2001 nr.117)
  10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27388

   Sotsiaalministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 124

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=205489

   Sotsiaalministri 13. jaanuari 2003. a määrus nr 6

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=241675

  11. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded (SOM 21.12 2001 nr. 149)
  12. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27550

   Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määrus nr 123

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=204451

   Sotsiaalministri 7. märtsi 2003. a määrus nr 42

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=265023

  13. Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded (SOM 20.12.2001 nr. 144)
  14. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87013

  15. Tervishoiuteenuse osutamise kvaliteedile eksperdihinnangu andmise kord (Sotsiaalministri 27.09.2002 nr 118 RTL, 11.10.2002, 115, 1664)  koos Tervishoiuameti peadirektori 16.01.2003 käskkirjaga nr 1 (Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni koosseis)

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202569

  16. Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord (SOM 06.05.2002 nr.76)
  17. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95131

  18. Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine (SOM 10.01.2002 nr.13 – klassifikatsioonid alates 01.01.2003)
  19. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163343

  20. Eriarstiabi erialade loetelu (SOM 28. 11. 2001 nr 110; RTL 2001, 130, 1880)
  21. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86726

  22. Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile (SOM 25.01.2002 nr 25; RTL 2002, 25, 353)  
  23. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163573

  24. Õendusabi erialade loetelu (SoM 11.06.2001 nr 58; RTL 2001, 75, 1016)
  25. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27108

  26. Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu (SOM 10. jaanuari 2002. a määrus nr 11)
  27. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202569

  28. Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord (SOM 06.05.2002 nr.76)
  29. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95131

  30. Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine (SOM 10.01.2002 nr.13 – klassifikatsioonid alates 01.01.2003)
  31. Eriarstiabi erialade loetelu (SOM 28. 11. 2001 nr 110; RTL 2001, 130, 1880)
  32. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86726

  33. Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile (SOM 25.01.2002 nr 25; RTL 2002, 25, 353)  
  34. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163573

  35. Õendusabi erialade loetelu (SoM 11.06.2001 nr 58; RTL 2001, 75, 1016)
  36. Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu (SOM 10. jaanuari 2002. a määrus nr 11)
  37. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163341

   RTL, 28.03.2002, 42, 597

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163868

  38. Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile (SoM 16.01.2002 nr 15; RTL, 30.01.2002, 18, 235)
  39. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409

    Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord (SOM 28.12.2001 nr.158)

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27593

   Sotsiaalministri 14. jaanuari 2003. a määrus nr 9

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=241717

  40. Perearsti nimistusse mittekuuluvatele isikutele üldarstiabi eest tasumise kord (SOM 29.11.2001 nr.115)
  41. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86731

  42. Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu arvestamise metoodika (SOM 03.10.2002 nr.121)
  43. Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid (SOM 26.09.2002 nr.114)
  44. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=205303

  45. Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikult teisese arvamuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord (SOM 24.09.2002 nr.111)
  46. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=201933

  47. Vene Föderatsiooni mittetöötavate sõjaväepensionäride meditsiiniline teenindamine(SOM 27.03.1996 nr.11)
  48. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=35254

   Sotsiaalministri 8. mai 2001. a määrus nr 45

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85322

  49. Töötajate tervisekontrolli kord (Sotsiaalministri 31. mai 2000. a määrus nr 40; RTL 2000, 63, 996)
  50. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82540

   Puudega inimesed

   1. Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
   2. Sotsiaalministri 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27641

    Sotsiaalministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 45

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=546100

   3. Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord (SOM 08.01.2002 nr.9)
   4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163256

    Sotsiaalministri 17. veebruari 2003. a määrus nr 25

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=256654

   5. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid (SOM 16.01.2002 nr.16)
   6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163410

    Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 17

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=252251

   7. Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend (SOM 03.01.2002 nr.3)
   8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163243

    Sotsiaalministri 24. mai 2002. a määrus nr 80

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=133261

   9. Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord (SOM 14.12.2000 nr.79)
   10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84143

    Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määrus nr 11

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243909

   11. Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord(SOM 03.10.2002 nr.120)
   12. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=204265

   13. Taastusravi korraldamine (SOM 29.01.2001 nr.20)

   Puudega inimesed

   1. Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
   2. Sotsiaalministri 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27641

    Sotsiaalministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 45

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=546100

   3. Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord (SOM 08.01.2002 nr.9)
   4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163256

    Sotsiaalministri 17. veebruari 2003. a määrus nr 25

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=256654

   5. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid (SOM 16.01.2002 nr.16)
   6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163410

    Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 17

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=252251

   7. Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend (SOM 03.01.2002 nr.3)
   8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163243

    Sotsiaalministri 24. mai 2002. a määrus nr 80

   9. Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord (SOM 14.12.2000 nr.79)
   10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84143

    Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määrus nr 11

    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243909

   11. Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord(SOM 03.10.2002 nr.120)
   12. Taastusravi korraldamine (SOM 29.01.2001 nr.20)
  51. Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
  52. Sotsiaalministri 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82540

  Puudega inimesed

  1. Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
  2. Sotsiaalministri 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27641

   Sotsiaalministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 45

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=546100

  3. Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord (SOM 08.01.2002 nr.9)
  4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163256

   Sotsiaalministri 17. veebruari 2003. a määrus nr 25

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=256654

  5. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid (SOM 16.01.2002 nr.16)
  6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163410

   Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 17

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=252251

  7. Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend (SOM 03.01.2002 nr.3)
  8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163243

   Sotsiaalministri 24. mai 2002. a määrus nr 80

  9. Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord (SOM 14.12.2000 nr.79)
  10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84143

   Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määrus nr 11

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243909

  11. Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord(SOM 03.10.2002 nr.120)
  12. Taastusravi korraldamine (SOM 29.01.2001 nr.20)

  Puudega inimesed

  1. Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
  2. Sotsiaalministri 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27641

   Sotsiaalministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 45

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=546100

  3. Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord (SOM 08.01.2002 nr.9)
  4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163256

   Sotsiaalministri 17. veebruari 2003. a määrus nr 25

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=256654

  5. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid (SOM 16.01.2002 nr.16)
  6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163410

   Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 17

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=252251

  7. Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend (SOM 03.01.2002 nr.3)
  8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163243

   Sotsiaalministri 24. mai 2002. a määrus nr 80

  9. Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord (SOM 14.12.2000 nr.79)
  10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84143

   Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määrus nr 11

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243909

  11. Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord(SOM 03.10.2002 nr.120)
  12. Taastusravi korraldamine (SOM 29.01.2001 nr.20)
 • Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
 • Sotsiaalministri 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27641

  Sotsiaalministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 45

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=546100

 • Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord (SOM 08.01.2002 nr.9)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163256

  Sotsiaalministri 17. veebruari 2003. a määrus nr 25

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=256654

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid (SOM 16.01.2002 nr.16)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163410

  Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 17

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=252251

 • Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend (SOM 03.01.2002 nr.3)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163243

  Sotsiaalministri 24. mai 2002. a määrus nr 80

 • Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord (SOM 14.12.2000 nr.79)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84143

  Sotsiaalministri 24. jaanuari 2003. a määrus nr 11

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243909

 • Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord(SOM 03.10.2002 nr.120)
 • Taastusravi korraldamine (SOM 29.01.2001 nr.20)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84520

  Ravimid

  1. Eesti Haigekassa ravimite loetelu (SOM 24.09.2002 nr.112)
  2. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202692

   Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 18

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=252254

  3. Omaosaluse alusmäär ja ravimhüvitise maksimaalmäär(SOM 24.09.2002 nr.113)
  4. Ravimite piirhinnad (SOM 11.12.2002 nr.143)
  5. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=227953

   Sotsiaalministri 7. aprilli 2003. a määrus nr 63

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=562862

  6. Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise kord ning retsepti vorm (SOM 26.11.2002 nr. 138)
  7. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=223958

  8. Käibelt kõrvaldatud ravimite käitlemise korra kinnitamine (SOM 17.03.1997 nr.9)
  9. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25279

  10. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealase arvestuse ja aruandluse korra ning lähteainete nimekirjade kinnitamine (SOM 04.11.1997 nr.39)
 • Eesti Haigekassa ravimite loetelu (SOM 24.09.2002 nr.112)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=202692

  Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määrus nr 18

 • Omaosaluse alusmäär ja ravimhüvitise maksimaalmäär(SOM 24.09.2002 nr.113)
 • Ravimite piirhinnad (SOM 11.12.2002 nr.143)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=227953

  Sotsiaalministri 7. aprilli 2003. a määrus nr 63

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=562862

 • Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise kord ning retsepti vorm (SOM 26.11.2002 nr. 138)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=223958

 • Käibelt kõrvaldatud ravimite käitlemise korra kinnitamine (SOM 17.03.1997 nr.9)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25279

 • Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealase arvestuse ja aruandluse korra ning lähteainete nimekirjade kinnitamine (SOM 04.11.1997 nr.39)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=32914 

  Sotsiaalministri 16. septembri 2002. a määrus nr 108

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=199607

  Ennetus ja profülaktika

  1. Haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevuskava (SOM 21.01.2000 nr.10)
  2. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=81508

   Sotsiaalministri 29. detsembri 2000. a määrus nr 96

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84263

  3. Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks(SOM 23.12.1997 nr.44)
  4. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87109

  5. Nakkushaiguste registreerimise korraldamine(SOM 12.06.1997 nr.25)
  6. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=33450

   Sotsiaalministri 21. veebruari 2003. a määrus nr 28

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=259041

  7. Immunoprofülaktika läbiviimise korra kinnitamine (SOM 08.04.1999 nr.28)
  8. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=90591

   Sotsiaalministri 5. oktoobri 1999. a määrus nr 58

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=92224

  9. Laste kaitsepookimise korraldamine(ajakava) (SOM 30.10. 1996 nr.28)
  10. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95096

   Sotsiaalministri 21. veebruari 2003. a määrus nr 29

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=259104

  11. Kuni 7-aastaste laste arstlikud profülaktilised läbivaatused (SOM 16.01.1995.nr 4)
  12. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=24842

  13. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimuste ja korra kinnitamine (SOM 27.05.1999 nr.41)
  14. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25964

   Sotsiaalministri 6. detsembri 2002. a määrus nr 141

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=227163

  15. Koolitervishoiu korraldamine (SOM 28.08.1995 nr.51)
  16. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=34879

   Sotsiaalministri 3. märtsi 2003. a määrus nr 40

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=262090

  17. Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine (SOM 23.11.1999 nr.70)
  18. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=92674 

   Sotsiaalministri 29. aprilli 2002. a määrus nr 69

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95044

  19. Eesti Vähiregistri pidamise kord (SOM 02.02. 2001 nr.21)
  20. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84570

   Sotsiaalministri 9. novembri 2001. a määrus nr 106

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86529

  21. Tuberkuloosiandmekogu asutamise ja pidamise kord (SOM 30.03.2001 nr.38)
  22. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord (SOM 13.09.2000 nr. 301)
  23. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72295

  24. Kutsehaiguste loetelu(SOM 07.06.2000 nr. 42)
  25. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82571

  26. Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded (SOM 09.07.2001 nr. 76)
  27. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85937

  28. Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord (Vabariigi Valitsuse 20.02.2001 määrus nr. 68)
  29. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72772

  30. Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning joobeastme määramise otsuse vaidlustamise kord (Vabariigi Valitsuse 02.04.2001 määrus nr.120)
  31. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72869

  32. Tuletõrje- ja päästetöötajate tervisenõuded ning tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord (SOM 10.08.2001 nr.85)
  33. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27215

  34. Laevapere liikmete ja tuukrite tervisekontrolli korra kinnitamine (SOM 09.04.1998 nr.29)
  35. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87803

   Sotsiaalministri 16. mai 2001. a määrus nr 51

   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85297

  36. Soetamisloa või relvaloa taotleja arstliku läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise kord, psüühika- ja käitumishäirete ning füüsiliste puuete loetelu (SOM21.12.2001.nr.155)
  37. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87043

  38. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks(Vabariigi Valitsuse 07.02.2001.määrus nr.50)
  39. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72741

 • Haiguste ennetamisele suunatud abinõude tegevuskava (SOM 21.01.2000 nr.10)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=81508

  Sotsiaalministri 29. detsembri 2000. a määrus nr 96

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84263

 • Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks(SOM 23.12.1997 nr.44)
 • Nakkushaiguste registreerimise korraldamine(SOM 12.06.1997 nr.25)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=33450

  Sotsiaalministri 21. veebruari 2003. a määrus nr 28

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=259041

 • Immunoprofülaktika läbiviimise korra kinnitamine (SOM 08.04.1999 nr.28)
 • Sotsiaalministri 5. oktoobri 1999. a määrus nr 58

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=92224

 • Laste kaitsepookimise korraldamine(ajakava) (SOM 30.10. 1996 nr.28)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95096

  Sotsiaalministri 21. veebruari 2003. a määrus nr 29

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=259104

 • Kuni 7-aastaste laste arstlikud profülaktilised läbivaatused (SOM 16.01.1995.nr 4)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=24842

 • Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotluse rahuldamise tingimuste ja korra kinnitamine (SOM 27.05.1999 nr.41)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25964

  Sotsiaalministri 6. detsembri 2002. a määrus nr 141

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=227163

 • Koolitervishoiu korraldamine (SOM 28.08.1995 nr.51)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=34879

  Sotsiaalministri 3. märtsi 2003. a määrus nr 40

 • Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine (SOM 23.11.1999 nr.70)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=92674 

  Sotsiaalministri 29. aprilli 2002. a määrus nr 69

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95044

 • Eesti Vähiregistri pidamise kord (SOM 02.02. 2001 nr.21)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84570

  Sotsiaalministri 9. novembri 2001. a määrus nr 106

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86529

 • Tuberkuloosiandmekogu asutamise ja pidamise kord (SOM 30.03.2001 nr.38)
 • Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise ja registreerimise kord (SOM 13.09.2000 nr. 301)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72295

 • Kutsehaiguste loetelu(SOM 07.06.2000 nr. 42)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82571

 • Mootorsõidukijuhi terviseseisundi ja kutsesobivuse nõuded (SOM 09.07.2001 nr. 76)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85937

 • Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord (Vabariigi Valitsuse 20.02.2001 määrus nr. 68)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72772

 • Joobeseisundi tuvastamise ja joobeastme määramise ning joobeastme määramise otsuse vaidlustamise kord (Vabariigi Valitsuse 02.04.2001 määrus nr.120)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72869

 • Tuletõrje- ja päästetöötajate tervisenõuded ning tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord (SOM 10.08.2001 nr.85)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27215

 • Laevapere liikmete ja tuukrite tervisekontrolli korra kinnitamine (SOM 09.04.1998 nr.29)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87803

  Sotsiaalministri 16. mai 2001. a määrus nr 51

  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85297

 • Soetamisloa või relvaloa taotleja arstliku läbivaatuse ja järeldusotsuse vormistamise kord, psüühika- ja käitumishäirete ning füüsiliste puuete loetelu (SOM21.12.2001.nr.155)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87043

 • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks(Vabariigi Valitsuse 07.02.2001.määrus nr.50)
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72741